Filmoteka Muzeum

Zapis performance Marka Rogulskiego Geniusz miłości z 1993 roku, który odbył się w budynku dawnej Łaźni Miejskiej w Gdańsku, będącej siedzibą fundacji Otwarte Atelier i działającej w jej ramach Galerii Wibracji Auto da fe prowadzonej przez artystę.

Geniusz miłości to monumentalna rzeźba z metalu i neonu, która za sprawą formy i użytych materiałów zarówno odwołuje się do sztuki archaicznej, jak korzysta ze spuścizny pop artu. W pracy Rogulskiego odczytać można odniesienia do myśli Jacquesa Derridy, na którą artysta często powoływał się w swoich własnych tekstach o postmodernizmie.

Filozof zwracał uwagę na to, że przy obecnym stopniu zrozumienia złożoności procesów kultury nie ma w zasadzie możliwości stworzenia czegoś fundamentalnie nowego, a działalność artystów to jedynie odczytywanie na nowo tekstów przenikających świat ludzkich kultur. Rogulski proponuje emancypację owej samowiedzy, rozwijającej i wzbogacanej doświadczeniami samoświadomości i sprowadzenie ich do poziomu, który umożliwia spojrzenie z zewnątrz, wykraczając niejako poza proces konstytuowania siebie poprzez kulturę.

(KF)

Rok powstania: 1993
Czas trwania: 13'27"
Język: różne
Oryginalne media:

© Marek Rogulski