Filmoteka Muzeum

Zaproszenia zostały wysłane. Jednak KwieKulik nie przyszli do galerii na własny występ. W zastępstwie wysłali Pawła Kwieka z plikiem pieniędzy. Publiczność zaczęła się schodzić. Jednak zamiast zapowiadanego „normalnego” wystąpienia artystów zaskoczeni widzowie otrzymywali pieniężną rekompensatę „za brak sztuki”. Każdy, kto przyszedł do galerii, dostał do ręki 50 lub 100 zł. Całość akcji i zachowania obdarowanych widzów sfilmował Zbigniew Libera. Pomysł płacenia rekompensaty nawiązywał do praktyk Gminnej Spółdzielni (GS) w Łomiankach, w której mieszkańcy zaopatrywali się w koks na zimę. Gdy brakowało koksu, Gmina wypłacała pieniężną rekompensatę. Rok później KwieKulik użyli tytułu Poetyzacja pragmatyki do swojej prezentacji w Franklin Furnace w Nowym Jorku.
 

(ŁR)

Rok powstania: 1985
Czas trwania: 6'16"
Język: polski (angielskie napisy)
Oryginalne media: VHS

© Archiwum KwieKulik

Data nabycia: 28.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt