Tematy lekcji muzealnych dla szkół podstawowych

Dział edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponuje tematy zajęć skierowane do uczniów szkół podstawowych towarzyszące wystawie "Ćwiczenia z kreatywności. Przestrzenie emancypacyjnej edukacji".

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych: uczniów szkół podstawowych klas 1-6. Oferta składa się z czterech prostych modułów tematycznych do wyboru.

PRZESTRZEŃ
[KREATYWNOŚĆ I ARCHITEKTURA]

W jaki sposób architektura kształtuje przestrzeń? Jakie są nasze tradycyjne wyobrażenia o tym, czym architektura powinna być? Czy można myśleć o nich w kategoriach elastyczności, mobilności i odpowiadania na potrzeby użytkowników? Uczestnicy zajęć będą badać przestrzeń i sposoby jej odczuwania.

KOMUNIKACJA
[KREATYWNOŚĆ I JĘZYK]

Jak komunikujemy się ze sobą? Czy używanie słów jest jedynym sposobem? Sztuka jest formą komunikacji wizualnej. Podczas spotkania w muzeum, wypróbujemy zarówno metody zabaw językowych, jak i obrazkowych, spróbujemy inaczej niż na co dzień wykorzystywać swoje możliwości.

FORMA I KOMPOZYCJA
[KREATYWNOŚĆ I ŚWIAT WOKÓŁ]

Czym jest forma i co się na nią składa? Czym różni się forma dzieł sztuki od formy otaczających nas przedmiotów? Ćwiczenia i zabawy z formą to doświadczanie różnorodności świata. Zapraszamy najmłodszych do eksperymentowania, w którym nie liczy się efekt, ale proces odkrywania.

RELACJE
[KREATYWNOŚĆ I LUDZIE]

W jaki sposób określamy nasze relacje z innymi ludźmi? Czego możemy nauczyć się od siebie nawzajem? Czy z przedmiotami też nas coś łączy? Zajęcia nawiązują do sytuacji wyobrażania sobie świata jako wielkiej sieci relacji pomiędzy ludźmi i przedmiotami, naturą i kulturą. Wspólnie zastanowimy się nad tym, co wynika z tych połączeń.