Kolekcja

Jimmie Durham (ur. 1940)

Jimmie Durham (ur. w 1940 roku w Waszyngtonie, Arkansas) jest rzeźbiarzem,
poetą, aktywistą działającym na rzecz rdzennej ludności indiańskiej w A meryce
Północnej. Jego prace artystyczne oparte są najczęściej na kombinacjach znalezionych
przedmiotów, pisanych ręcznie tekstów, rysunków, totemów — wywołując
iluzję obcowania ze sztuką „nieznanego plemienia”, istniejącą poza czasem i światową
historią sztuki.

Prace artysty w kolekcji