Kolekcja

Agnieszka Polska (ur. 1985)

Agnieszka Polska tworzy filmy, animacje i fotografie. Korzysta ze źródeł archiwalnych, bądź też sfabrykowanych materiałów wizualnych, stylizowanych na obrazy pochodzące sprzed kilku dekad. Tematem jej prac jest często historia sztuki - zwłaszcza z lat 60. i 70. – jej mity, trudne do zweryfikowania legendy, jak i mechanizmy pamiętania, amnezji i wyparcia w systemach konstruowania kanonów artystycznych.

Prace artystki w kolekcji

Prace artystki w filmotece