Filmoteka Muzeum

To, co sprawia, że prace Agnieszki Polskiej przyciągają uwagę, to wyważona i dopracowana strategia rytmizacji. Stawianie baniek, choć pod względem wizualnym zdaje się być prostą formą animacyjną, swój kunszt odsłania właśnie na poziomie rytmu i dźwięku.

Praca ta jawi się jako symfonia na bańki na plecach. Rozpracowane oddechy połączone z mocniejszymi akcentami prostych dźwięków wciągają odbiorcę w abstrakcyjną opowieść. Zmysłowy bezruch, stan zawieszenia, fragmentaryczność ciała w uśpieniu… tuż przed finalnym punktem zwrotnym. To wszystko buduje niesamowitą atmosferę opartą na rytmie i uroku spowolnionej animacji.
 

(AH)

Rok powstania: 2009
Czas trwania: 5'36"
Język: angielski
Oryginalne media: HD video

© Agnieszka Polska

Data nabycia: 15.02.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt