Filmoteka Muzeum

Mateusz Sadowski zatrzymuje się na elementach, za którymi często nasz umysł podąża nieuważnie, nie wykonując wysiłku zapamiętania ani wpisania ich w ramy szerszego doświadczenia. Taki rodzaj percepcji przywodzi na myśl dziecięcy sposób postrzegania świata – „zagapianie się” na drobiny bytu (...) Skonfrontowani z jego twórczością obserwujemy niepozorne działania, czynności podejmowane gdzieś na marginesie bytu, w niejasnym celu (...) Realizacje filmowe Sadowskiego mają rytmiczną strukturę, w ramach której kolejne elementy / sceny / epizody wyłaniają się z wcześniejszych nie tyle ze względu na logikę narracji, lecz montaż oddający mechanizm funkcjonowania pamięci. Nie sposób pominąć poczucia humoru, który tym razem wydaje się wysuwać na pierwszy plan. Artysta zdaje się z dużym dystansem obserwować własne zmagania z materią świata, ustanawiając siebie zarówno w roli podmiotu racjonalnych działań, jak i przedmiotu obserwacji i analiz.

Opis za: Z. Hadryś, M. Lasota, Mateusz Sadowski. Nie ma takiego czegoś, broszura wystawy, Galeria Stereo, 2011.

Rok powstania: 2011
Czas trwania: 13'08"
Język: polski (angielskie napisy)
Oryginalne media: HD video

© Mateusz Sadowski, dzięki uprzejmości Galerii Stereo

PRACE TEGO ARTYSTY W KOLEKCJI