Filmoteka Muzeum

Film Rezonans został stworzony w technice animacji poklatkowej, podczas której artysta rozkłada nagrany materiał na poszczególne kadry, drukuje je i fotografuje, po to, by ponownie złożyć w film.

Zabieg ten, pozwalający na zbadanie właściwości charakterystycznych dla różnych rzeczywistości – fotografii i wideo, ma przewrotny charakter. Z jednej strony daje widzowi możliwość podejrzenia tego, w jaki sposób powstał; z drugiej sam w sobie jest dziełem skończonym, szczegółowo dopracowanym filmem artystycznym.

Wideo Sadowskiego to zarówno refleksja nad naukowymi teoriami dotyczącymi struktury świata, jak i próba wykreowania rzeczywistości alternatywnej.

Rok powstania: 2013
Czas trwania: 6'16"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media:

© Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Forma własności: kolekcja

PRACE TEGO ARTYSTY W KOLEKCJI