Filmoteka Muzeum

W przededniu rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Zuzanna Janin, jeżdżąc po całej Polsce ze swoim projektem fikcyjnej telewiZJi, zaprosiła współczesnych artystów do wypowiedzi na temat pojęcia „muzeum idealnego”. Tworząc para-dokument artystka portretuje środowisko współczesnych artystów, włączając ich głosy w dyskurs towarzyszący tworzeniu muzeum.
Równolegle z rejestrowaniem wypowiedzi artystów, autorka projektu filmuje ich pracownie. W ten sposób rozszerza portret każdego z twórców o przestrzeń, w której „wszystko się zaczyna”. Pytanie o „muzeum idealne”, choć jest pytaniem o niemożliwe, staje się w kontekście powstawania nowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej pytaniem aktualnym i istotnym. Artykulacja pomysłów, postulatów czy wizji muzeum idealnego właśnie teraz nabiera szczególnego znaczenia i może wskazać pola współpracy artystów z architektami i kuratorami w procesie realizacji projektowanego muzeum.

Rok powstania: 2007
Czas trwania: 28'36''
Język: angielski
Oryginalne media: BETA SP

© kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie