Zima w mieście 2022

Zima w mieście 2022

GRY Z PRZESTRZENIĄ
 

Poprzez gry i zabawy uczestnicy przyjrzą się otaczającym miejscom i ich architekturze. Będą ćwiczyć, jak ludzkie gesty i zachowania wpływają na wspólną przestrzeń. Zaproś Muzeum do siebie, spojrzysz na otoczenie inaczej.


Warsztaty powstały we współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki w ramach 13. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Jak robić szkołę? 

Zapisy należy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl

koszt zajęć: 200 zł
czas zajęć: 90 minut
liczebność grupy: do 25 osób 

Tematy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych:

szkoła podstawowa, klasy 1-3

DAJ SOBIE PRZESTRZEŃ!

Warsztaty opierają się na opowieści. Stylizowana baśń osadza w rolach głównych człowieka i przestrzeń od czasów prehistorycznych do chwili obecnej. Fragmenty narracji przeplatane są krótkimi aktywnościami: rysunkowymi, ruchowymi, sensorycznymi. Snując opowieść poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • czy przestrzeń istniała przed człowiekiem?
 • co człowiek robi z przestrzenią?
 • jak to się stało, że człowiek zaczął budować?

szkoła podstawowa, klasy 4-6

CO TO ZNACZY PROJEKTOWAĆ?

Czy przestrzeń można zaprojektować? Co sprawia, że czujemy się gdzieś dobrze lub źle? Co jest ważne w tworzeniu przestrzeni? Na zajęciach sprawdzimy, czy architektura zawsze odpowiada naszym potrzebom. Sprawdzimy kto, jak i dlaczego nadaje przestrzeni określone cechy. W ramach zajęć:

 • porozmawiamy o znanych nam przestrzeniach i ich cechach
 • narysujemy znaki dla różnych przestrzeni i spróbujemy stworzyć z nich mapę
 • wystąpimy w roli zespołów projektowych – zaproponujemy rozwiązania dla przestrzeni wspólnych i opowiemy o swoich pomysłach

szkoła podstawowa, klasy 7-8

JAK DZIAŁA PRZESTRZEŃ?

Na co dzień robimy mnóstwo rzeczy w przestrzeni, ale rzadko o tym rozmawiamy. Przestrzeń jest przecież stale obecna w naszym życiu – tworzymy ją, organizujemy, wyznaczamy, nazywamy i wreszcie używamy. Zapraszamy do wspólnej refleksji nad tym, jak przestrzeń wpływa na nas i nasz sposób myślenia o świecie. W ramach zajęć:

 • rozgrzejemy się opisując przestrzenie z malarskich obrazów (kalambury przestrzenne)
 • poćwiczymy kreatywne pisanie (bajka architektoniczna)
 • będziemy testować możliwości opisywania wrażeń przestrzennych
 • będziemy rysować i budować na podstawie tekstu
 • przekonamy się o tym, jak różnie rozumiemy i wyobrażamy sobie rzeczywistość 

 


Wersja online: wirtualna zima ze sztuką


Grupom, które wolą spotkać się z Muzeum zdalnie, proponujemy spotkania warsztatowe online. Zajęcia w oparciu o dzieła sztuki pozwalają rozgrzać wyobraźnię i porozmawiać na ważne tematy.

Zapisy należy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl

koszt zajęć: 150 zł
czas zajęć: 45-60 minut
zajęcia odbywają się na platformie zoom
liczebność grupy: do 25 osób 

Klasy 0-3 i 4-5

SZTUKA PRZYJAZNA PLANECIE

lekcja online około 45-60 minut (w zależności od preferencji nauczyciela/nauczycielki)

Dzieci i młodzież mają dużą świadomość zmian klimatycznych i podejmują realne kroki aby im przeciwdziałać: od obywatelskich protestów po codzienne praktyki wsparcia i troski. Oglądając wybrane dzieła sztuki współczesnej porozmawiamy o formach działań artystycznych przyjaznych planecie. Będzie to inspiracją do uważnego rozglądania się wokół, drobnych zadań plastycznych i przemyśleń, jak ludzkie działanie wpływa na środowisko.

klasy 4-6 oraz 7-8

CO SZTUKA ROBI W MIEŚCIE?

zajęcia online 60 min

Na ulicach, skwerach, murach i placach można czasem znaleźć sztukę. Co sztuka robi w mieście, w miejscach, w których się jej nie spodziewamy? Artyści i artystki tworzą prace nie tylko do muzeów, ale też specjalnie z myślą o przestrzeni miasta. Taka sztuka rządzi się swoimi prawami. Zajęcia poświęcone są różnorodności działań artystycznych w przestrzeni publicznej z naciskiem na wspólne odkrywanie form, funkcji i treści. Główną bohaterką spotkania jest stojąca w centrum Warszawy Palma, która stanie się inspiracją do stworzenia autorskiego projektu dla przestrzeni publicznej.

MUZEUM DOSTĘPNE

Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na Polski Język Migowy lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Dbamy o to, by przestrzeń, w której odbywają się zajęcia pozbawiona była barier architektonicznych. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Kontakt w innych sprawach i rejestracja grup pod adresem zapisy@artmuseum.pl lub numerem telefonu 607-926-000.

na zdjęciu: Oskar Dawicki, Bałwan cytatów, 2008, fot. Rafał Milach. Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.