Dzieci

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza najmłodszych widzów do udziału w spotkaniach i warsztatach przygotowanych przez zespół Muzeum oraz współpracujących z nim animatorów kultury.

Celem prowadzonych zajęć jest pobudzenie kreatywności dzieci oraz przygotowanie ich do odbioru kultury współczesnej.