Młodzież

Propozycja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla osób w wieku 16-19 lat to przede wszystkim program WEJDŹ W MUZEUM.

Każda edycja to trzy miesiące cotygodniowych wydarzeń: warsztatów, spacerów, oprowadzań oraz spotkań z artystami. Wspólnie uczymy się uważnie patrzeć na szybko zmieniającą się rzeczywistość, dostrzegać, analizować i interpretować jej złożoność.