Oprowadzanie kuratorskie
Piotra Słodkowskiego

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na oprowadzanie kuratorskie Piotra Słodkowskiego.

Wystawa skupia się na twórczości polsko-żydowskiego modernisty Henryka Strenga/Marka Włodarskiego (1898–1960), malarza aktywnego w międzywojennym Lwowie i powojennej Warszawie.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: