Archiwum obejmuje dokumentację fotograficzną (ponad pięć tysięcy slajdów, negatywów, skanów cyfrowych) oraz filmową prac studenckich i działań w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego, którą prowadził na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 1985 roku. Studentami Kowalskiego były takie osobowości twórcze jak Jacek Adamas, Paweł Althamer, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra, Jacek Malinowski, Jacek Markiewicz, Anna Molska, Anna Niesterowicz, Monika Zielińska, Artur Żmijewski i inni.

Przeczytaj więcej