Zofia Rydet. Répertoire, 1978-1990
Wystawa w Jeu de Paume

Zofia Rydet. Répertoire, 1978-1990

Wystawa w Jeu de Paume jest kolejną odsłoną nowego opracowania „Zapisu socjologicznego”, monumentalnego projektu fotograficznego autorstwa Zofii Rydet.

Wystawa prezentowana była po raz pierwszy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2015 roku. Wersja przygotowana dla Jeu de Paume, koncentruje się na głównej części „Zapisu socjologicznego” (czyli portretach ludzi we wnętrzach) oraz dwóch mniejszych zbiorach: „Ginących zawodach” oraz „Kobietach na progach”. Prezentowane są również pojedyncze fotografie z rzadko eksponowanego zbioru „Mieszkania artystów”. Wystawie towarzyszy publikacja z tekstami Sebastiana Cichockiego i Régisa Duranda. 

„Zapis socjologiczny” realizowany był od 1978 roku do wczesnych lat 90. Zofia Rydet przekonana była, że zgromadzone w prywatnych przestrzeniach przedmioty i obrazy definiują ludzi oraz „pokazują ich psychikę”, fotografka postanowiła podjąć się misji archiwizowania wnętrz polskich domów. Interesowały ją związki ludzi z przedmiotami, a także sposób, w jaki indywidualne preferencje estetyczne, poglądy polityczne i religijne manifestują się poprzez aranżację przestrzeni prywatnej. Na cykl składa się około 20 tysięcy zdjęć, wykonanych w ponad stu miejscowościach, głównie na Podhalu, Górnym Śląsku i Suwalszczyźnie. 

Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2015 roku była próbą rekonstrukcji nigdy niezrealizowanej wystawy, bazując między innymi na wskazówkach obecnych w notatkach i prywatnej korespondencji Zofii Rydet. Było to podsumowanie projektu badawczego dotyczącego archiwum „Zapisu socjologicznego”, realizowanego przez cztery instytucje: Fundację Sztuk Wizualnych, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundację im. Zofii Rydet oraz Muzeum w Gliwicach. Efektem tych działań były między innymi digitalizacja i udostępnienie niemal kompletnego „Zapisu socjologicznego” oraz licznych materiałów źródłowych w internetowym archiwum www.zofiarydet.com. W 2017 roku nakładem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i The University of Chicago Press ukaże się antologia tekstów poświęconych „Zapisowi socjologicznemu” Zofii Rydet, pod redakcją Krzysztofa Pijarskiego.

 


 

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz więcej zdjęć

Zobacz także: