Refugees Welcome
Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców

[kolorowa grafika z logotypem aukcji Refugees Welcome w lweym górnym roku oraz słowem WYSTAWA w prawym górnym roku]

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół MSN i Fundacja Ocalenie po raz szósty zapraszają na charytatywną aukcję sztuki Refugees Welcome, z której dochód przeznaczony jest na pomoc uchodźcom i uchodźczyniom.

[Українська версія нижче]
Zebrane pieniądze zasilą dwa programy od lat skutecznie prowadzone przez Fundację Ocalenie: Refugees Welcome Polska i Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Pierwszy z nich łączy uchodźców i uchodźczynie z osobami z Warszawy, które udostępniają im własne mieszkania; drugi pomaga w poszukiwaniu pracy, oferuje pomoc prawną i psychologiczną oraz kursy języka polskiego.

Wojna w Ukrainie i kryzys na granicy polsko-białoruskiej pokazują, jak fundamentalną kwestią jest dziś pomoc osobom uciekającym przed konfliktami zbrojnymi i prześladowaniami na tle politycznym. Aukcji Refugees Welcome przyświeca idea równości i przekonanie, że pomaganie nie powinno być warunkowane przez kolor skóry, religię ani przynależność etniczną czy kulturową. Prawa człowieka oraz godność są niezbywalne i przysługują każdemu. Celem aukcji jest zdobycie środków na pomoc potrzebującym bez względu na ich pochodzenie czy wyznanie.

Tegoroczna aukcja jest pod wieloma względami wyjątkowa. Po raz pierwszy wystawa poprzedzająca licytację otworzy się w Muzeum nad Wisłą, czyli w głównej przestrzeni ekspozycyjnej MSN, i potrwa ponad miesiąc (8.04–15.05.2022). Złożą się na nią prace przekazane przez artystki i artystów oraz dzieła poszerzające opowieść o współczesnych migracjach. Wystawie towarzyszyć będzie – również po raz pierwszy – program wydarzeń przybliżających działalność Fundacji Ocalenie, a także liczne oprowadzania. Podczas aukcji licytowane będą prace niemal 80 artystek i artystów z Polski i zagranicy.


Charytatywna aukcja sztuki Refugees Welcome odbędzie się w niedzielę 15 maja o godz. 17:00, a uzyskany dochód trafi do Fundacji Ocalenie. Artystki i artyści włączający się w aukcję mogą otrzymać 25% kwoty ze sprzedaży swoich prac, wiele i wielu z nich rezygnuje jednak z tej możliwości, całą kwotę przekazując Fundacji.

All Refugees Welcome!

 

Artystki i artyści, których prace będzie można licytować:

Lena Achtelik, Paweł Althamer, Martyna Borowiecka, Agnieszka Brzeżańska, Rafał Bujnowski, Mateusz Choróbski, Bolesław Chromry, Tomasz Ciecierski, Martyna Czech, Shezad Dawood, Jan Dobkowski, Lera Dubitskaya, Edward Dwurnik, Monika Falkus, Jarosław Fliciński, Bartłomiej Flis, Krzysztof Gil, Guerrilla Girls, Viola Głowacka, Krzysztof Grzybacz, Anna Grzymała, Veronika Hapchenko, Raphael Hefti, Sanja Iveković, Karolina Jabłońska, Piotr Janas, Agnieszka Kalinowska, Kamil #2, Dominika Kowynia, Adam Kozicki, Tomasz Kulka, Paweł Kwiek, Hanna Krzysztofiak, Krzysztof Maniak, Angelika Markul, Honorata Martin, Rafał Milach, Małgorzata Mirga-Tas, Jan Możdżyński, Teresa Murak, Małgorzata Mycek, Bruno Neuhamer, Maciej Nowacki, Oleg&Kaśka, Paweł Olszczyński, Paweł Olszewski, Alicja Pakosz, Karol Palczak, Teresa Pągowska, Filip Pągowski, Martyna Pinkowska, Cyryl Polaczek, Katarzyna Przezwańska, Mariola Przyjemska, Karol Radziszewski, Kaja Redkie, Zbigniew Rogalski, Daniel Rycharski, Zofia Rydet, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, sebulec, Jacek Sempoliński, Agata Słowak, Mikołaj Sobczak, Apolonia Sokol, Monika Sosnowska, Paulina Stasik, Łukasz Stokłosa, Wolfgang Tillmans, Andrzej Tobis, Henryk Tomaszewski, Teresa Tyszkiewicz, Aleksandra Waliszewska, Krzysztof Wodiczko, Jan Eustachy Wolski, Julia Woronowicz, Ryszard Woźniak, Anna Zaradny
 

Artystki i artyści biorący udział w wystawie:

Mirosław Bałka, Forensic Architecture, Alexandr Lidagovsky, Mykola Ridnyi, Charwei Tsai

 

Refugees Welcome.
Мисткині та митці для біженок і біженців

Уже вшосте Музей сучасного мистецтва у Варшаві, Товариство приятелів Музею сучасного мистецтва та Фонд «Порятунок» запрошують на благодійний мистецький аукціон Refugees Welcome, кошти від якого будуть спрямовані на допомогу біженкам та біженцям.

Зібрані гроші будуть спрямовані на дві програми, які вже багато років успішно реалізовуються Фондом «Порятунок»: Refugees Welcome Польща та Центр допомоги іноземцям. Перший допомагає біженцям і біженкам нав’язати контакт з мешканцями Варшави, які надають їм власні помешкання; інший допомагає у пошуку роботи, пропонує юридичну та психологічну допомогу, а також курси польської мови.


Війна в Україні та криза на польсько-білоруському кордоні показують, наскільки важливо сьогодні допомагати людям, які рятуються від збройних конфліктів та політичних переслідувань. Лейтмотивом аукціону є ідея рівності та переконання в тому, що допомога не повинна бути обумовлена кольором шкіри, релігією чи етнічною та культурною приналежністю. Права і гідність людини є невід’ємними та належать кожному. Наша мета – зібрати кошти, щоб допомогти тим, хто цього потребує, незалежно від їхнього походження та віросповідання.


Цьогорічний аукціон у багатьох відношеннях унікальний. Вперше виставка, що передує аукціону, відкриється в Музеї над Віслою, тобто в головному виставковому просторі Музею сучасного мистецтва, і триватиме понад місяць (8 квітня – 15 травня 2022 р.). На ній будуть представлені роботи, подаровані мисткинями та митцями, а також твори, які детально розповідають про сучасні міграції. Виставку супроводжуватиме – також вперше – програма заходів, що ознайомить з діяльністю Фонду «Порятунок», а також численні екскурсії. Під час аукціону будуть виставлені на продаж роботи понад 70 мисткинь і митців з Польщі та з-за кордону.


Благодійний мистецький аукціон Refugees Welcome відбудеться у неділю 15 травня о 17.00, а виручені кошти будуть спрямовані на потреби Фонду «Порятунок». Мисткині та митці, які беруть участь в аукціоні, можуть отримати 25% від суми продажу своїх робіт, однак багато з них відмовляються від цієї можливості, передаючи всю суму Фонду.

All Refugees Welcome!

 

Мисткині та митці, чиї роботи будуть виставлені на аукціоні:
Лєна Ахтелік, Павел Альтгамер, Мартина Боровєцька, Аґнєшка Бжежанська, Рафал Буйновський, Матеуш Хорубський, Болєслав Хромри, Томаш Цєцєрський, Мартина Чех, Шезад Давуд, Ян Добковський, Лєра Дубіцкая, Едвард Двурнік, Моніка Фалькус, Ярослав Фліцінський, Бартломєй Фліс, Кшиштоф Ґіль, Ґерілья Ґірлс, Віоля Ґловацька, Кшиштоф Ґжибач, Анна Ґжимала, Вероніка Гапченко, Рафаель Гефті, Саня Івековіч, Кароліна Яблонська, Пьотр Янас, Аґнєшка Каліновська, Каміль # 2, Домініка Ковиня, Адам Козіцький, Томаш Кулька, Павел Квєк, Ханна Кшиштофяк, Кшиштоф Маняк. Анґеліка Маркуль, Хонората Мартін, Рафал Мілях, Малґожата Мірґа-Тас, Ян Можджинський, Тереса Мурак, Малґожата Мицек, Мацєй Новацький, Олег&Каська, Павел Ольшинський, Павел Ольшевський, Аліція Пакош, Кароль Пальчак, Тереса Понґовська, Філіп Понговський, Мартина Пінковська, Цириль Полячек, Катажина Пшезванська, Маріоля Пшиємська, Кароль Радзішевський, Кая Редкє, Збіґнєв Роґальський, Даніель Рихарський, Зофія Ридет, Вільгельм Саснал, Ядвіґа Савіцька, себулєц, Яцек Семполінський, Аґата Словак, Міколай Собчак, Аполонія Соколь, Моніка Сосновська, Пауліна Стасік, Лукаш Стоклоса, Вольфґанґ Тільманс, Анджей Тобіс, Хенрик Томашевський, Тереса Тишкевіч, Александра Валішевська, Кшиштоф Водічко, Ян Еустахи Вольський, Юлія Вороновіч, Ришард Возьняк, Анна Зарадний
 

Мисткині та митці, які беруть участь у виставці:
Мирослав Балка, Судова архітектура, Олександр Лідаговський, Микола Рідний, Шарвей Цай 

Kuratorka
Magda Lipska

Konsultacja kolorystyczna
Katarzyna Przezwańska

Koordynacja ze strony Fundacji Ocalenie
Natalia Jakoniuk, Klaudia Rukszan, Karolina Szymańska

Koordynacja i produkcja ze strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Maja Łagocka, Aleksandra Nasiorowska

Teksty
Anna Batko, Antonii Burzyński, Sebastian Cichocki, Bożena Czubak, Marta Czyż, Marianna Dobkowska, Tomasz Fudala, Sebastian Gawłowski, Michał Grzegorzek, Maciej Harland-Parzydło, Karol Hordziej, Aleksander Hudzik, Adam Jasper, Justyna Kowalska, Adam Kozicki, Wojciech Kozłowski, Łukasz Kropiowski, Katarzyna Krysiak, Marta Kudelska, Marika Kuźmicz, Jagna Lewandowska, Magda Lipska, Jarosław Lubiak, Szymon Maliborski, Joanna Mytkowska, Ewa Opałka, Ada Piekarska, Kamil Pierwszy, Piotr Policht, Maria Prokesz, Agnieszka Rayzacher, Łukasz Ronduda, Joanna Rzepka-Dziedzic, Michalina Sablik, Natalia Sielewicz, Karol Sienkiewicz, Gabriela Skrzypczak, Karol Sienkiewicz, Alexandra Steinacker, Michał Suchora, Agnieszka Szewczyk, Tomasz Jan Szymański, Wojciech Szymański, Agnieszka Tarasiuk, Katarzyna Wąs, Justyna Wesołowska, Monika Weychert, Cezary Wierzbicki, Michał Woliński, Marika Zamojska, Anna Zaradny, Szymona Żydek

Redakcja tekstów
Justyna Chmielewska

Tłumaczenia
Christopher Smith, Maria Prokesz

Program edukacyjny
Marta Przasnek, Marta Skowrońska Markiewicz, Marta Przybył, Dominika Jagiełło

Opieka nad publicznością
Cezary Wierzbicki, Bernard Wnuk, Katarzyna Benda

Komunikacja
Józefina Bartyzel, Paweł Brylski, Aleksandra Długołęcka, Natalia Jakoniuk,
Maria Prokesz, Anna Szałas, Iga Winczakiewicz

Koncepcja i projekt graficzny
deal design • studio
Jan Diehl Michałowski, Kuba Olejnik, Martyna Rudnicka, Tomek Wróbel

Wsparcie merytoryczne
Katarzyna Prokesz, Katia Szczeka

Koordynacja programu publicznego
Paweł Nowożycki

Muzeum Dostępne
Marta Przasnek

Konserwacja i inwentaryzacja
Joanna Dziewanowska-Stefańczyk, Julia Kłosińska, Maciej Janicki 

Realizacja wystawy
Jakub Antosz, Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Aleksander Kalinowski,
Paweł Sobczak, Marcin Szubiak

Fotografie (Desa Unicum)
Marcin Koniak, Paweł Bobrowski, Marek Krzyżanek 

Dokumentacja fotograficzna wystawy
Marta Ejsmont

Podziękowania
Joanna Diem, Marta Kołakowska, Iza Kwiatkowska, Magdalena Ochał, Andrzej Przywara, Justyna Pyrzyńska, Michał Suchora, Artur Zapałowski

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz więcej zdjęć

Archiwalne Wydarzenia towarzyszące wystawie:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Wernisaż Wernisaż wystawy Refugees WelcomeArtystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieMagdy Lipskiej
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Guided tour in EnglishOprowadzanie po angielsku
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Spotkanie „Po co nam sztuka, gdy za rogiem wojna?” Spotkanie z Wilhelmem Sasnalem
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:30 Spotkanie Warszawa dla początkujących i zaawansowanychKonwersacje jako działania wspierające migrantów w nauce języka polskiego
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Spotkanie SŁOWO U KRAЇNI | СЛОВА УКРАЇНІW cyklu „Refugees Welcome” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Guided tour in EnglishOprowadzanie po angielsku
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie ODWOŁANE: Dorota Jarecka oprowadza po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Niedzielne oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Spotkanie All Refugees WelcomeJak wygląda praca Fundacji Ocalenie
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Guided tour in EnglishOprowadzanie po angielsku
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Cezary Wierzbicki, twórca „adresu prywatnego”oprowadza po wystawie „Refugees Welcome”
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Niedzielne oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Oprowadzanie Dorota Jarecka oprowadza po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Guided tour in EnglishOprowadzanie po angielsku
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:30 Oprowadzanie Michał Bolka oprowadza po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Niedzielne oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Dyskusja Dwie graniceO rasie i rasizmie we współczesnej Polsce
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Guided tour in EnglishOprowadzanie po angielsku
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzania Noc Muzeów 2022oprowadzania
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Niedzielne oprowadzanie po wystawieRefugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Aukcja Charytatywna aukcja sztuki Refugees Welcome 2022
W cyklu „Refugees Welcome”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa