Oskar Hansen. Forma Otwarta
Wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej Serralves w Porto

Oskar Hansen. Forma Otwarta

Po doskonale przyjętej wystawie w MACBA w Barcelonie, wystawa poświęcona twórczości Oskara Hansena, architekta, artysty, teoretyka i pedagoga, zostanie pokazana w Muzeum Sztuki Współczesnej Serralves w Porto.

Osią wystawy jest teoria Formy Otwartej Hansena, która przedefiniowała relacje między architektem i użytkownikiem architektury, otwierając tę dyscyplinę na idee partycypacji, indywidualnej ekspresji, procesualności i zmiany. Zaprezentowana w 1959 roku na kongresie CIAM w Otterlo, Forma Otwarta zakładała, że głównym zadaniem architektów w kształtowaniu przestrzeni jest tworzenie „chłonnego tła”, eksponującego bogactwo codziennych zdarzeń i ludzkiej aktywności. Architektura stała się instrumentem oddawanym w ręce jej użytkowników, którzy mogli ją przekształcać i dostosowywać do swoich zmieniających się potrzeb.

Wystawa pokazuje zastosowanie założeń teorii Formy Otwartej w różnych dziedzinach twórczej aktywności Hansena: od edukacji artystycznej, przez projekty wystaw i pawilonów wystawienniczych, prywatnych wnętrz i przestrzeni sztuki, po monumentalny projekt Linearnego Systemu Ciągłego, nowego systemu urbanistycznego dla społeczeństwa socjalistycznego. Architektura wystawy, nawiązująca do projektów wystawienniczych Hansena z lat 50-tych XX wieku, w tym do mniej znanych koncepcji aktywnej i pasywnej podłogi z wystawy w Izmirze w 1956 roku, stanowi integralną część wystawy.

Osobną część wystawy, prezentowaną w bibliotece Serralves, stanowią prace artystów wchodzących w dialog z ideami Hansena, odpowiadające na postulaty rewizji hierarchii między artystą i widzem, wprowadzające zagadnienia partycypacji czy procesualności. Prezentacja obejmuje prace m.in. Pawła Althamera, Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego, Kowalni, Pawła Kwieka, KwieKulik, Zbigniewa Libery oraz Artura Żmijewskiego.

Wystawie towarzyszy publikacja „Oskar Hansen—Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” pod redakcją Aleksandry Kędziorek i Łukasza Rondudy, zawierająca teksty autorstwa Davida Crowleya, Tomasza Fudali, Joli Goli, Łukasza Mojsaka, Katarzyny Murawskiej-Muthesius, Joan Ockman, Felicity Scott, Karola Sienkiewicza, Łukasza Stanka i Andrzeja Szczerskiego.

Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i MACBA w Barcelonie, we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej Serralves w Porto. Stanowi część projektu „Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii” finansowanego z funduszy pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Zobacz także: