Daniel Rycharski. Strachy
Muzeum na Open’er Festival 2019

Daniel Rycharski. Strachy, Muzeum na Open’er Festival 2019

„Daniel Rycharski. Strachy” to tegoroczna, ósma już odsłona projektu Muzeum na Openerze przygotowana we współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Alter Art.

Po niekwestionowanym sukcesie w stolicy, wystawa w nowej aranżacji zaprezentowana zostanie festiwalowej publiczności. 

Wystawa „Daniel Rycharski. Strachy" to przegląd działalności twórcy, który współpracując z tak różnymi grupami, jak stowarzyszenia rolnicze i religijne, koła gospodyń wiejskich czy aktywiści LGBT+, mierzy się ze społecznymi strachami i uprzedzeniami. 

Zebrane na wystawie obiekty opowiadają o pozornie sprzecznym doświadczeniu bycia jednocześnie wierzącym artystą i gejem. Rycharski pracuje w konserwatywnej, wiejskiej społeczności nad nowymi sposobami emancypacji i pyta o przynależność do wspólnoty religijnej i jej granice.

Radykalne podejście Rycharskiego do wiary, które nie znajduje odpowiednika w sztuce polskiej, jest czynnikiem napędzającym jego praktykę artystyczną. Zakorzeniony w religii instytucjonalnie i rodzinnie, artysta proponuje praktykowanie wiary na własnych zasadach – które nazywa bezreligijnym chrześcijaństwem – uwzględniając tych, którzy dotychczas byli wykluczani ze wspólnoty religijnej.

Codziennie o 16:00 i 19.00 po wystawie oprowadzają Daniel Rycharski i kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wystawa przygotowana przez zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy z artystą.

Muzeum na Open’erze jest projektem finansowanym przez Alter Art.

15.02 – 22.04.2019 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prezentowana była pierwsza indywidualna wystawa Daniela Rycharskiego, artysty działającego na styku różnorodnych światów społecznych: prowincji, kultury queer i wspólnoty wiary. 

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz więcej zdjęć

Zobacz także: