Życie pośmiertne Ludu
Archiwum i utopia w XX wieku

  • Życie pośmiertne Ludu

Co dziś przetrwało z dawnych idei rewolucyjnych? Gdzie toczy się obecnie gra o kształt, rozmiar i wewnętrzną strukturę demokratycznego ludu? Sztuka wciąż kwestionuje wyznaczone granice tej kategorii, często próbując nawiązać kontakt z przeszłością rewolucyjną zapatrzoną w wizję Ludu jako spełnienia utopii. Na wykładzie zajmiemy się niektórymi pracami o takich ambicjach i obejrzymy trzy filmy: Haruna Farockiego „Arbeiter verlassen die Fabrik” (1995), Sharon Lockhart „Exit” (2008) i Laury Waddington „Border” (2004).