Życie po końcu świata V
spotkanie online

  • Życie po końcu świata V

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w otwartej grupie czytelniczej w ramach Departamentu Obecności.

W ramach działalności otwartej grupy czytelniczej"Życie po końcu świata" budujemy i rozwijamy wspólną bazę teoretyczną pomocną w myśleniu i dyskutowaniu o katastrofie klimatycznej. Spotkania mają formę warsztatów z tekstami, w czasie których analizujemy przyczyny, skutki i przebieg planetarnej zmiany w kontekście działań artystycznych, dźwięku, geopolityki, myśli ekologicznej, etyki, estetyki, filozofii, ekonomii oraz propozycji możliwych działań. Efekt pierwszego półrocza naszych spotkań opublikujemy w trzecim numerze magazynu towarzyszącego wystawie „Wiek Półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany”.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego oraz zawieszeniem funkcjonowania instytucji kultury działalność grupy czytelniczej przenosimy do sieci. W najbliższym czasie zajęcia w ramach „Życia po końcu świata” będą odbywać się poprzez aplikację Zoom.

LINK DO SPOTKANIA W APLIKACJI ZOOM: zoom.us/j/84571710018.

Piąte spotkanie grupy poprowadzimy wspólnie ze znakomitą gościnią – profesor Ewą Bińczyk, filozofką zaangażowaną w refleksję nad środowiskiem, antropocenem i katastrofą klimatyczną, autorką kluczowej dla tego obszaru badawczego książki „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”. W trakcie zajęć omówimy jeden z najnowszych tekstów prof. Bińczyk, poświęcony zagadnieniu ekologizowania światowych gospodarek i nauk ekonomicznych. Wspólnie zastanowimy się nad tym skąd wzięły się dominujące dogmaty ekonomiczne i gospodarcze, jaki świat wytwarzają oraz jak wpływają na katastrofą klimatyczną. Porozmawiamy też o koncepcjach alternatywnych wobec business as usual (biznes jak zwykle), które postulują „klimatyczną korektę” naszego sposobu gospodarowania planetą, takich jak nowy zielony ład, degrowth (postwzrost) czy doughnut economics (ekonomia donata).

Osoby zainteresowane dostępem do tekstu, a także mające pytania dotyczące grupy, lektur, przebiegu zajęć itp. prosimy kierować bezpośrednio do organizatorek pod adres email bogna.stefanska@do.artmusem.pl lub jakub.depczynski@do.artmuseum.pl.

Spotkania grupy czytelniczej są prowadzone w języku polskim i są tłumaczone na PJM. W razie pytań odnośnie tłumaczenia prosimy o kontakt na adres muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: