Życie nowoczesne i po nim

Piąty wieczór filmowy zatytułowany Życie nowoczesne i po nim opowiada o kulturowych i społecznych skutkach nowoczesności. W ramach wieczoru prezentujemy dwa filmy autorstwa Gordon Matty- Clarka i Mariny Grzinic. Oba są komentarzem do kondycji ponowoczesnej – jeden na przecięciu modernistycznej architektury i sztuki, drugi badający fikcyjny ruch awangardowy byłej Jugosławii (Retroawangarda) stanowi przewrotną refleksję o braku stabilnej narracji sztuki nowoczesnej i współczesnej w krajach byłego Bloku Wschodniego.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: