Zmysło-dzielnia
Warsztaty tworzenia pomocy dotykowych do wystawy „Daniel Rycharski. Strachy”

  • Zmysło-dzielnia
    Fot. Kuba Mozolewski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na warsztaty kreatywne dla dorosłych „Zmysło-dzielnia”.

Podczas spotkania spróbujemy doświadczyć wystawy innymi zmysłami niż dominujący zazwyczaj w Muzeum wzrok. Porozmawiamy również o sposobach udostępniania sztuk wizualnych osobom niewidomym oraz przygotujemy pomoce dotykowe do wystawy „Daniel Rycharski. Strachy”.

Stworzone podczas warsztatów obiekty zostaną wykorzystane podczas oprowadzania z audiodeskrypcją, które odbędzie się w Muzeum nad Wisłą, 12 marca. Zaproszeni do udziału w spacerze zostaną także uczestnicy warsztatów, tak by mogli zobaczyć swoje prace w działaniu.

Prowadzenie: Marta Maliszewska.

Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką ds. dostępności Muzeum, Martą Przasnek, pod adresem mailowym muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Warsztaty odbywają się w ramach programu Muzeum Dostępne.

---

Osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych Zmysło-dzielniach i chciałyby wziąć udział jedynie w części praktycznej warsztatu, zapraszamy na godzinę 17.00 i prosimy o dopisek w „Informacjach dodatkowych” w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Marta Maliszewska

od lutego 2015 roku pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako edukatorka, prowadząc zajęcia warsztatowe i oprowadzania dla dzieci i dorosłych. Koordynatorka programów “Muzeum Dostępne” i “Active Citizens”. Od września 2016 roku prowadzi projekt artystyczno-muzealny dla uczniów Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia w Warszawie. Studentka studiów drugiego stopnia Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (kierunki filozofia i historii sztuki) oraz animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW. Specjalizuje się w prowadzeniu działań skierowanych dla osób z dysfunkcją wzroku, dzieci ze spektrum autyzmu, klas integracyjnych i podopiecznych ośrodków socjoterapeutycznych.

Zobacz także: