Wykład Aleksandry Janiszewskiej
(...) i chętniej jedzą ludzkie mięso… – wizja Dalekiego Wschodu w oczach pierwszych europejskich podróżników

  • Wykład Aleksandry Janiszewskiej

    Odoryk de Pordenone na Sumatrze

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wykład Aleksandry Janiszewskiej.

Daleki Wschód przez wiele wieków stanowił miejsce niedostępne dla Europejczyków i rozpalające ich wyobraźnię. Docierali tam tylko nieliczni, ich opowieści o odległych krainach wypełniały opisy pełne niezwykłości, jakich jak monstrualne rasy ludzkie. Wraz z nastaniem chrześcijaństwa wizję tę uzupełniono o biblijną siatkę znaczeń. Wykład poświęcony będzie genezie budowania wizerunku mieszkańców Dalekiego Wschodu i pierwszym próbom jego weryfikacji. W tym kontekście przyjrzymy się dekoracjom średniowiecznych map świata, ilustracjom relacji z podróży Marco Polo czy Jana z Mandeville, jak również przedstawieniom powstałym po dotarciu Vasco da Gamy do Indii i nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z ich mieszkańcami.

Aleksandra Janiszewska

(ur. 1983), kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie. Bada strategie reprezentacji w europejskiej sztuce dawnej. W Instytucie Historii Sztuki UW prowadzi zajęcia poświęcone genezie powstawania wizerunku Innego i jego różnym obliczom w sztuce nowożytnej.

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Bestia, bóg i linia” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Bestia, bóg i linia”Popołudnie w Muzeum MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Bestia, bóg i linia” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie „Bestia, bóg i linia” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Bestia, bóg i linia” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Bestia, bóg i linia” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Performans ZenzizenzizenzikPerformans Adityego Mandayama MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa