Wyjście z domowej fabryki: A B O L I C J A vol. II
Wydarzenie gościnne

  • Wyjście z domowej fabryki: A B O L I C J A vol. II

Działające w Wilnie Ultimate Leisure Workers’ Club (Robotniczy Klub Ostatecznego Wypoczynku) zaprasza na hybrydowe zgromadzenie w Warszawie. Jego celem jest przemyślenie pojęcia abolicjonizmu jako strategii wychodzenia z domowej fabryki. 

“Porzucenie rodziny musi oznaczać stworzenie społeczeństwa uogólnionej ludzkiej opieki i queerowej miłości”
- ME O’Brien, „To Abolish the Family
 

W warunkach pandemii nasze mieszkania i domy zostały przekształcone w przestrzenie pracy, schronienia, przemocy i odpoczynku. Abolicjonizm proponuje radykalną strategię wyobrażenia sobie na nowo tych światów i ich najważniejszej instytucji społecznej – rodziny.

Chcemy by nasze zgromadzenie stanowiło przestrzeń wspólnej refleksji nad domem jako poddawaną w wątpliwość, intersekcjonalną sferą pracy reprodukcyjnej, płatnej pracy domowej, praktyki artystycznej i odpoczynku. Traktujemy przestrzeń domową jako niejednoznaczną. Jest ona zarówno schronieniem (czego najlepszym dowodem jest to, że Polacy i Litwini otworzyli drzwi swoich domów dla ukraińskich uchodźców), jak i sferą dominacji patriarchatu i własności prywatnej oraz izolacji i wyczerpania. Wspólnie myślimy o przestrzeni domowej jako oraz poza tym, co autonomiści nazwali „fabryką społeczną”, kierując się w stronę horyzontu jej zniesienia poprzez ruchy artystyczne i społeczne.

 

Zgromadzenie ma formułę hybrydową:

  • wydarzenia offline odbędą się w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ul. Pańskiej 3.
  • elementy programu odbywające się online będą także udostępnione poprzez platformę Zoom. Link do spotkania na Zoomie tutaj.

 

O Ultimate Leisure Workers’ Club
Pandemia COVID-19 doprowadziła do radykalnej dekompozycji tradycyjnych podejść do organizowania się. Jej rezultatem są także zupełnie nowe układy oraz spekulatywne, horyzontalne polityki, które napędzają liczne dyskusje na temat tego, co nadchodzi. Założony w 2020 roku Ultimate Leisure Workers’ Club jest dzieckiem tych warunków. Przyjęcie niestandardowego formatu działania – założenie klubu nocnego – jest z jednej strony powodowane warunkami pandemicznymi, a z drugiej stanowi aktywną próbę radykalnej problematyzacji tego co stanowi klub – jego polityki, ekonomii i kultur. Przekraczając granice pomiędzy klubem nocnym i klubem społecznym, rozrywką i polityką, imprezą i partią, odbudową a buntowniczą regenerację, ULWC współpracowało m.in. z badaczką i kuratorką Annie Goh czy filozofką Kristin Ross oraz kolektywami muzycznymi takimi jak BCCAA Sysem, Oramics i Datacide. W 2020 roku klub opublikował „ULWC Reader”, publikację zawierającą teksty autorstwa m.in. Annie Goh, Oramics, Mattina i Anthony’ego Ilesa;

Strona www ULWC
Instagram ULWC 
The Ultimate Leisure Workers’ Club Reader

Piątek 26.08


20:00 (Na żywo / online). Pokaz filmu Riara Rizaldiego „The Right to do Nothing” („Prawo do nie robienia niczego”) (2020).

Wyprodukowany we współpracy Indonesian Migrant Workers oraz International Migrants Alliance film „The Right to do Nothing” to dźwiękowa fikcja w formie audycji radiowej, która zabiera widzów do świata nieproduktuywności.

21:30 (Online). Po projekcji filmu odbędzie się dyskusja z udziałem reżysera oraz Marty Romankiv, współzałożycielki Związku Zawodowego Pracownic Domowych, zrzeszającego pracownice domowe z Ukrainy pracujące w Polsce.

Wspólny posiłek.