Wydarzenie, historia, obraz
Archiwum i utopia w XX wieku

  • Wydarzenie, historia, obraz

    Harun Farocki, Wideogramy rewolucji, 1992, kadr z filmu

Co się stało, że wydarzenia, które niegdyś były oczywistym składnikiem toczącej się historii, dziś zyskały miano wyjątkowych, absolutnie rzadkich momentów zerwania? Czemu dziś utożsamiamy Wydarzenie z czymś absolutnie niecodziennym i nieuchwytnym? Odpowiedzi szukać będziemy u Giorgio Agambena, Petera Sloterdijka, Boris Groys’a i Jean’a Baudrillarda.

Po wykładzie, ok. 20.00., odbędzie się pokaz analizowanego na nim filmu Haruna Farockiego Wideogramy rewolucji [Videogramme der Revolution, 1992]. Wersja w języku angielskim.

Inne wydarzenia z tego cyklu: