Projekt ANT FARM. Przestrzeń, ziemia i czas
WARSZAWA W BUDOWIE 5

  • Projekt ANT FARM. Przestrzeń, ziemia i czas

Film Elizabeth Federici zabiera widzów na spotkanie z kolektywem wizjonerów, często określanego mianem niepoprawnych performerów. Prace Ant Farm (Farmy Mrówek) zakwestionowały granice architektury i sztuki.

Ten awangardowy kolektyw został utworzony przez Chipa Lorda i Douga Michelsa w 1968 roku w San Francisco. Ruch tworzyli przede wszystkim radykalnie myślący architekci a także graficy, artyści z kręgu environmental art, pionierzy sztuki video i zjadliwi krytycy kultury.

W efekcie połączenia pracy osób zajmujących się zróżnicowanymi dziedzinami powstała multidyscyplinarna atmosfera, sprzyjająca niekonwencjonalnym pomysłom. Członkowie grupy nieustannie kwestionowali tradycyjne podejście do architektury – traktowali ją twórczo, kreacyjnie i nieszablonowo. Ich najgłośniejszą pracą było Ranczo Cadillaków, które zapisało się w historii amerykańskiej popkultury, stając się jedną z jej ikon.

Film jest także narracją o amerykańskiej wizji przedefiniowania architektury i sztuki, obalającej nieprzekraczalne wcześniej granice. Opowiada o kreatywnej i twórczej reakcji na czasy, które niejako wymagały od twórców wyjścia ze znanych ram i obalenia społecznych norm w imię zachodzących w latach 60. i 70. przemian obyczajowości, postulujących nieskrępowaną wolność i miłość.

 

Pokaz odbędzie się dzięki uprzejmości TVP Kultura.


 

Inne wydarzenia z tego cyklu: