Nieskończone przestrzenie
WARSZAWA W BUDOWIE 5

  • Nieskończone przestrzenie

„Kuba będzie sławna dzięki najpiękniejszej akademii sztuki na świecie” - Fidel Castro (1961).

Porzucony, prawie zapomniany ambitny projekt Narodowej Akademii Sztuk Pięknych na Kubie, autorstwa trzech młodych artystów z początku Rewolucji Castro, został odkryty na nowo i uznany za wizjonerskie arcydzieło architektury.

W 1961 roku Fidel Castro i Che Guevara wyznaczyli trzech młodych architektów do stworzenia projektu Narodowej Akademii Sztuk Pięknych na terenach dawnego pola golfowego w Hawanie. Budowę akademii, na podstawie ich radykalnych projektów, zaczęto prawie natychmiast i wkrótce w akademii zaczęły odbywać się pierwsze zajęcia. Tancerze, muzycy oraz artyści z całego kraju zachwycali się pięknem uczelni. Niestety, wraz z rewolucją, która coraz bardziej z marzenia zmieniała się w rzeczywistość, realizacja projektu została wstrzymana, a architekci oraz ich projekty zostały uznane za nieodpowiednie w ówczesnym klimacie politycznym. Czterdzieści lat później uczelnia nadal funkcjonuje, ale pozostaje nieukończona i popada w ruinę. Castro zaprosił wygnanych architektów do powrotu na Kubę i dokończenia realizacji ich niezrealizowanego marzenia.

„Nieskończone pzestrzenie” to dość intymny portret Fidela Castro, ukazujący jego poświęcenie dla stworzenia miejsca, które byłoby artystyczną wizytówką kraju. Film jest także świadectwem walki i pasji trzech rewolucyjnych architektów.
 

Inne wydarzenia z tego cyklu: