Wildness

  • Wildness

    Wildness, Wu Tsang, USA, 2012. Dzięki uprzejmości artysty.

„Wildness” to dokumentalny portret zakorzenionego na przedmieściach Los Angeles klubu Silver Platter, historycznego baru w MacArthur Park, który od 1963 roku był domem dla transseksualnej, latynoamerykańskiej społeczności imigrantów.

Dzięki magiczno-realistycznej narracji, bar sam staje się bohaterem filmu Wu Tsanga. Opowiada historię grupy młodych artystów, tworzących tygodniowy performance-party (organizowane przez reżysera Wu Tsanga, DJ’a NGUZUNGUZU i Total Freedom) o nazwie „Wildness”. Klub staje się miejscem zarówno wybuchów kreatywności jak i konfliktów tożsamościowych. Kluczowym dla Tsanga zdaje się być pytanie: Co oznacza „bezpieczne miejsce” i kto go potrzebuje?

Po pokazie wieńczącym miesięczny festiwal filmowy, Kinomuzeum zaprasza na dyskusję z udziałem Renaty Hryciuk, Karola Radziszewskiego oraz Katarzyny Szustow.
 

dr Renata Hryciuk - antropolożka i latynoamerykanistka, związana z Instytutem Etnologii i Antropologii UW, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, prowadziła badania terenowe w Polsce, na Litwie i w Meksyku (od 1999 r). Stypendystka rządu meksykańskiego (1999-2000, 2005-2006), norweskiego (2006), szwedzkiego (2011-12) i Szwedzkiej Rady Naukowej (2012-14). Zainteresowania badawcze: antropologiczne studia nad płcią (gender studies), antropologia polityczna, ruchy społeczne, studia nad jedzeniem (food studies). Współautorka (z Agnieszka Kościańską) dwutomowej antologii tekstów „Gender. Perspektywa antropologiczna”. Współredaktorka (wraz z Elżbietą Korolczuk) pracy zbiorowej „Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce”.

Karol Radziszewski - twórca fotografii, filmów, instalacji, autor projektów interdyscyplinarnych. Wydawca i redaktor naczelny magazynu „DIK Fagazine”. Laureat Paszportu Polityki (2009). Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesnym Wrocław, Muzeum Narodowym w Warszawie, CSW w Warszawie, Biennale w Pradze, New York Photo Festival w Nowym Jorku, Biennale of Young Artists w Tallinie, Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Bat-Yam, Galerie für Zeitgenössische Kunst w Lipsku, Museum of Contemporary Art Vojvodina w Nowym Sadzie, National Brukenthal Museum w Sibiu, Kunsthalle Wien, New Museum w Nowym Jorku oraz Cobra Museum of Modern Art w Amsterdamie.

Katarzyna Szustow - absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa). Od stycznia 2013r. szefowa firmy SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA, która zajmuje się komunikacją działań, projektów oraz instytucji kulturalnych. Współpracuje m.in. z warszawskimi teatrami w zakresie strategii komunikacji: z Fundacją Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury (Teatr Polonia i Och-Teatr, KOMUNĄ//WARSZAWA (Instytut Sztuk Performatywnych). Wypracowuje program oraz strategię komunikacji zamykania polskiego oddziału Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury – Pro Helvetia. Współtworzy strategię komunikacji Centrum Architektury. W latach 2008–2012 pracowała na stanowisku kierownika działu komunikacji w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy im. G. Holoubka. Specjalistka ds. kontaktów zagranicznych Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego (2007–2008). Zasiadała w radach programowych: Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WARSZAWA CENTRALNA (2007–2012) , Plenarnego Zjazdu IETM (2011, Kraków), ESK2016-Warszawa. Kuratorka/współkuratorka interdyscyplinarnych projektów m.in.: „Communitas” Aernouta Mika, projektów edukacyjnych MŁODA SCENA (2008-2012), bazującego na archiwach Teatru Dramatycznego PAMIĘĆ. PLAC DEFILAD, nieheteronormatywnego festiwalu POMADA. Współredaktorka audycji w Radiu TOK FM „Lepiej późno niż wcale” (od 2011), w latach 2004-2006 dyrektor artystyczna klubu Le Madame.

Zobacz także: