Wiara i tęcza

  • Wiara i tęcza

    Daniel Rycharski, "Strachy", 2018. Fot. Daniel Chrobak

Spotkanie z cyklu „Punkty widzenia” w ramach wystawy „Daniel Rycharski. Strachy” poświęcone będzie zagadnieniom religii i tożsamości.

Daniel Rycharski konfrontuje wierzących katolików z represyjnością ich religii, która obraca się przeciwko tym, którzy, tak jak sam artysta, nie mieszczą się w ściśle wyznaczonych granicach praktyk religijnych. Próbuje on w wartościach “konserwatywnych” (takich jak wiara, wspólnota kościelna, kulturowy katolicyzm) znaleźć sposób na emancypację opartą na innej tradycji. Posługując się formami religijnymi - krzyżami, dewocjonaliami, nagrobkami, poszukuje alternatywnych znaczeń dla znanych nam, opatrzonych obiektów. W czasie drugiego oprowadzania z cyklu “Punkty Widzenia” zastanowimy się, gdzie jest miejsce artystów w katolickiej wspólnocie.

U podstaw cyklu „Punkty widzenia. Oprowadzania międzypokoleniowe” leży pytanie, czy podobny sposób odbioru i rozumienia dzieł sztuki zależy od wieku. Sprawdzają to w praktyce dwie przewodniczki Muzeum, Bogna Stefańska i Jolanta Woch, przedstawicielki młodszego i starszego pokolenia. Na wystawie „Daniel rycharski. Strachy” przyglądać się będą wybranym pracom z perspektywy własnych zainteresowań, doświadczeń życiowych, wiedzy i odmiennych, właściwych każdemu z pokoleń, kodów kulturowych.

Spotkania zaplanowane są według następującego porządku:

22 lutego 2019
Co to jest wieś?

13 marca 2019
Wiara i tęcza

3 kwietnia 2019
Sztuka, wieś, LGBT

Bogna Stefańska

studentka Historii Sztuki na ASP w Warszawie, absolwentka katedry Projektowania Ubioru w Krakowie. Pracuje w polu kultury, obecnie jako opiekunka widzów i wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współdziałaczka Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Zainteresowana feministycznymi działaniami z pogranicza świata sztuki i aktywizmu.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.

Inne wydarzenia z tego cyklu: