Warsztaty z Adamem Szymczykiem
Krytycy i krytycy

  • Warsztaty z Adamem Szymczykiem

    fot. Bartosz Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na kolejne warsztaty z pisania o sztuce. 20 i 21 kwietnia zajęcia poprowadzi Adam Szymczyk. Warsztaty odbędą się w piątek w godz. 17.30–19.30 oraz sobotę w godz. 15.00–18.30.

Adam Szymczyk (ur. 1970) jest krytykiem i historykiem sztuki. Od 2003 r. jest dyrektorem Kunsthalle w Bazylei. W 2008 r. był kuratorem 5. Berlin Biennale. Razem z Joanną Mytkowską i Andrzejem Przywarą jest współzałożycielem Fundacji Galerii Foksal w Warszawie. W 2011 r. otrzymał nagrodę Waltera Hoppsa za osiągnięcia kuratorskie, przyznawaną przez Menil Foundation w Houston w USA.Informacja dla biorących udział w warsztatach.

Zadaniem każdego z uczestników jest napisanie dwóch tekstów według poniższych wskazówek :

Recenzja z aktualnej wystawy:

- pisana krótką frazą, na 2–2,5 strony (3600–4500 znaków), do działu recenzji magazynu o sztuce typu „Artforum” albo „Frieze”,
- każdy tekst powinien mieć dwa warianty tytułu i dobry lead,
- adresatem jest czytelnik profesjonalny, dobrze zorientowany w sztuce współczesnej, nie trawiący banałów, lania wody, pięknoduchostwa i głodny nowych, zaskakujących informacji podanych jak sushi – w małych, kolorowych kawałkach o wyrazistym smaku.


Tematy do wyboru:

I. Konrad Smoleński „Włączone/ It's on”, Galeria Leto, 24 marca – 21 kwietnia 2012

II. „Skontrum”, Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, wystawa czynna do grudnia 2012


Mini-esej albo felieton:

- 4 strony tekstu (7200 znaków), do weekendowego wydania gazety codziennej lub do tygodnika,
- omawiający jedną, wybraną pracę współczesnego artysty (dowolność; nie musi to być powiązane z żadną aktualną wystawą),
- Tekstowi powinien towarzyszyć materiał ilustracyjny.
- W tekście pożądane są: elementy interpretacji, biografii artysty, kontekstu politycznego, społecznego.
- Tytuł powinien być przekształconym (nie dosłownym) cytatem z „kultury wysokiej” (literatury, filmu).
- Tekst powinien być podzielony na trzy akapity, w logicznym porządku. Proszę o przemyślane opracowanie przejść między akapitami, żeby tekst miał odpowiedni flow i szwung.
- Proszę o dwa zupełnie różne warianty otwarcia (tzw. wejścia w tekst) i dwa warianty zakończenia.
- Adresatem jest czytelnik wykształcony, z wyrobieniem literackim i doceniający subtelność wywodu, nie trawiący efekciarstwa w argumentacji i stylistycznych klisz.Termin oddawania tekstów upływa 13 kwietnia. Prosimy o przyniesienie na warsztaty tekstów wydrukowanych w trzech egzemplarzach, ze sporym marginesem i interlinią 1,5.

Zobacz także: