Warsztaty performansu z Waldemarem Tatarczukiem

  • Warsztaty performansu z Waldemarem Tatarczukiem

    fot. Bartosz Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na warsztaty performansu, które poprowadzi Waldemar Tatarczuk – artysta performansu.

W warsztatach mogą wziąć udział zarówno młodzi artyści, jak i osoby, które chcą dowiedzieć się na czym polega performans. Zostaną na nich omówione podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną sztuki – przestrzeń, czas, obecność. Nie będą to jednak nudne wykłady. Tatarczuk podczas swoich zajęć zaprezentuje gromadzone przez lata zbiory wideo. Uczestnicy będą mieli szansę poznać i uczyć się sztuki performansu od najlepszych – Mariny Abramović, Esther Ferrer, Alastaira MacLennana, Yoko Ono. Już pierwszego dnia każdy spróbuje przygotować własne działania, najpierw na zadany temat, a następnie proponując własny.

Warsztaty zakończy otwarty dla publiczności pokaz, który odbędzie się 30.10 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół licealnych i studentów w wieku 18-27 lat. Aby wziąć w nich udział, należy wypełnić poniższy formularz. W polu „informacje dodatkowe” prosimy o napisanie krótkiego uzasadnienienia zainteresowania udziałem w warsztatach oraz o podanie numeru kontaktowego, daty urodzenia i uczelni (w tym kierunku studiów), do której Państwo uczęszczają. Na zgłoszenia czekamy do 26 października!

Waldemar Tatarczuk

artysta performansu, twórca instalacji i wideo. W 1999 roku założył Ośrodek Sztuki Performance, który zajmował się prezentacją, popularyzacją i badaniem tego medium sztuki, organizował międzynarodowe festiwale sztuki performansu. W 2010 roku został dyrektorem Galerii Labirynt w Lublinie, wystawiającej najważniejszych artystów polskich, współpracującej z artystami zagranicznymi (m.in. VALIE EXPORT, Esther Ferrer, Dick Higgins), prezentującej również początkujących twórców. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych w Europie, Azji, Ameryce Północnej. Prowadzi warsztaty performansu wykorzystując własne doświadczenie jako artysty, kuratora i badacza sztuki performans.

Dokumentacja fotograficzna: