Miejskie autonomie
Społeczne budowanie przestrzeni

  • Miejskie autonomie

    Uzupio Respublika (Republika Zarzecza), Wilno, Litwa. Fot. Ewa Zielińska

W wielu europejskich krajach istnieją przestrzenie miejskie zarządzane mocą małych społeczności, organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych. 

Najsłynniejszym przykładem jest Christiania w Danii. Wpływ władz lokalnych lub instytucji publicznych na kierunki rozwoju tego rodzaju autonomii jest ograniczony do minimum. Spośród społecznie zarządzanych przestrzeni wyróżnić można zarówno te całkowicie sformalizowane, gdzie kwestie finansowe, zarządzania i oferty skierowanej do szerokiej publiczności są uregulowane, jak i takie, których zasadą funkcjonowania jest celebrowana wśród członków spontaniczność i niepodporządkowanie regułom głównego nurtu. W autonomiach miejskich tkwi potencjał rozwoju całego miasta, ale aby go wydobyć należy wykroczyć poza formułę rezerwatu.

Paneliści zapraszają wszystkich warszawiaków do szerszej refleksji i debaty nad różnymi modelami radykalnej partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu miejskimi przestrzeniami wspólnymi. Czy możliwa jest zmiana paradygmatu i dobrowolne zrzeczenie się pełnego władztwa samorządów na rzecz społeczności?

W dyskusji wezmą udział badacze i członkowie grupy Otwarty Jazdów z osiedla domków fińskich w Warszawie, Metelkovej z Lublany i Karolkovej z Estonii.

Jaana Ahlberg – badaczka społecznych aspektów kształtowania krajobrazu. Dyplom magisterski obroniła na Uniwersytecie w Tartu, w Estonii. Swoją pasję związaną z aktywacją przestrzeni miejskich odkryła podczas kilkuletniej (od 2007) współpracy z Estońskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury Krajobrazu. Poprzez udział w wielu organizacjach sąsiedzkich, a także organizacjach pozarządowych, miała możliwość zebrania informacji na temat różnych społeczności i ich historii. Właśnie zakłada własną organizację pozarządową.

Andrzej Górz – społecznik, członek Stowarzyszenia Mieszkańców i społeczności Otwartego Jazdowa (Partnerstwa Lokalnego dla Osiedla Jazdów). Student studiów magisterskich PJATK (pisze pracę magisterską o tematyce społecznej – “Metodyki i najlepsze praktyki przy wdrażaniu oprogramowania wspierającego działanie ruchów społecznych”). Zaangażowany w obronę domków fińskich, wspiera wiele działań społeczno-kulturalnych prowadzonych na Jazdowie. W 2014 r. członek zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2015 Dzielnicy Śródmieście.

Wojtek Matejko – prezes Stowarzyszenia Badawczo-Animacyjnego Flaneur, socjolog i animator kultury. Zaangażowany w działania inicjatyw „Kultura Na Sielcach” oraz „Otwarty Jazdów”. Koordynator i uczestnik projektów z obszaru partycypacji obywatelskiej w planowaniu przestrzennym miast oraz wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Uczestnik Prac Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej przy CKS m.st. Warszawy.

Jadranka Plut – dyrektor artystyczna i kuratorka Galerii Alkatraz w Ljubljanie, historyczka sztuki. Przedstawicielka społeczności AKC Metelkova mesto – autonomicznego obszaru w centrum Ljubljany, centrum niezależnej kultury i życia nocnego miasta.

Dariusz Śmiechowski – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Stały współpracownik miesięcznika Architektura–Murator. Członek Rady Programowej AUTOPORTRET – pisma o dobrej przestrzeni. Stały współpracownik Arché. Do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza aktywności w nurcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególną uwagą na aspekty ekologiczne i społeczne (poszanowanie zasobów, architektura przyjazna człowiekowi i środowisku, partycypacja użytkowników we współtworzeniu przestrzeni), nowe formy powszechnej edukacji architektonicznej a także publicystykę i krytykę architektoniczną.

Ewa Zielińska – socjolog, mediator. Prezeska Stowarzyszenia Kulturotwórczego Miastodwa i współtwórczyni specjalizacji socjourbanistyka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje doktorat o autonomicznie zarządzanych przestrzeniach miejskich.

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Debata Rewolucja czy trwanie? Debata o edukacji architektonicznej Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
16:00 Warsztaty Wymyślanie miastaWarsztaty dla gimnazjalistów na wystawie „Spór o odbudowę" Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
17:00 Warsztaty Uczyć się od miastaCzęść druga – budynek Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, Warszawa
18:00 Warsztaty Projektowanie wystawWarsztaty dla studentów z Maciejem Siudą i Agnieszką Wach Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Warsztaty Warszawa międzypokoleniowaWarsztaty na wystawie „Spór o odbudowę" Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
18:00 Warsztaty Pnącze-łączeWarsztaty Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
12:00 Dla dzieci Działania otwarteWarsztaty dla dzieci na wystawie „Spór o odbudowę" Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
13:00 Wycieczka Wycieczka rowerowa Do 3 Pokoi z Kuchnią na warszawską Białołękę Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Spór o odbudowę" Dawny budynek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Emilii Plater 29, Warszawa