Utopia Ludu
Archiwum i utopia w XX wieku

  • Utopia Ludu

Prawdopodobnie nie ma dla nowoczesnej demokracji pojęcia równie podstawowego – a jednocześnie problematycznego – jak pojęcie Ludu. Jak przedstawić Demos, jaką formę nadać wielości, która powstaje po detronizacji królów, którzy wcześniej byli twarzami poddanych sobie społeczeństw? Co rewolucja demokratyczna wniosła do naszego rozumienia kategorii reprezentacji? Czy w demokracji chodzi o ukazanie Ludu czy ludów, zachowanie niespójności czy konieczność syntezy? I jak w odpowiedzi na te pytania może pomóc nam Fra Angelico?

Inne wydarzenia z tego cyklu: