Українські міста. Слідами російських бомб | Miasta ukraińskie. Śladami rosyjskich bomb

  • Українські міста. Слідами російських бомб | Miasta ukraińskie. Śladami rosyjskich bomb

За майже місяць повномасштабного вторгнення Росії на територію України та 8 років війни, було зруйновано величезну кількість будинків, пам’яток архітектури, деякі містечка Сходу Україні і в Київській області фактично були стерті з лиця землі. Десятки тисяч фотографій збомбардованих будинків у мережі поступово стають нашою буденністю і перетворюються на позбавлені контексту руїни.

 

[wersja polska niżej]
У серії лекцій Українські міста. Слідами російських бомб ми хочемо наблизити і надати сенсу для міжнародної аудиторії ці знеособлені назви Буча, Волноваха, Щастя, будинок «Слово», площа Свободи, завод Антонова, Ізоляція, Азовсталь, Драматичний театр у Маріуполі. Разом з українськими дослідниками, істориками архітектури та мистецтва, які протягом останні 8 років зробили значущі проекти про ці місця, мешкали і працювали там, ми розкажемо історію кожного з них.

Солідарний центр культури «Соняшник»
Солідарний центр культури «Соняшник» був створений як кризовий центр солідарності та підтримки в перші дні після вторгнення Росії в Україну. Нині він функціонує як відкритий, солідарний, багатомовний і багатокультурний громадський центр. У «Соняшнику» вивчаємо польську та українську мову. Збираємо ліки та готуємо страви. Організовуємо майстер-класи для дітей, освітні заходи, зустрічі з митцями та активістами. Ми пізнаємо українську культуру та мистецтво. Ми ділимося історіями, досвідом та навичками. Існує міжнародний аналітичний центр, який займається інформаційною війною та сучасною геополітикою з точки зору Східної Європи. Разом ми чекаємо кращих часів, підтримуємо один одного та шукаємо відповіді на питання про роль інституцій мистецтва під час війни.

•••

W ciągu ośmiu lat wojny oraz trwającej już niemal miesiąc pełnej inwazji Rosji na Ukrainę zniszczona została ogromna liczba budynków, zabytków i obiektów architektonicznych. Niektóre miasta we wschodniej Ukrainie i regionie Kijowa zostały praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. Udostępniane w Internecie dziesiątki tysięcy zdjęć zbombardowanych budynków stopniowo powszednieją i zamieniają się w pozbawione kontekstu obrazy ruin.

Bucha, Volnovakha, Shchastya, Dom Słowa, Plac Wolności, Zakłady Lotnicze Antonov, Izolyatsia, Azovstal, Teatr Dramatyczny w Mariupolu. W serii spotkań „Miasta ukraińskie. Śladami rosyjskich bomb” chcemy przybliżyć międzynarodowej publiczności znaczenie tych nazw. Zaproszeni do udziału w cyklu ukraińscy badacze oraz historycy architektury i sztuki, którzy w ciągu ostatnich 8 lat żyli i pracowali w tych miejscach, opowiedzą nam ich historie.

SDK “Słonecznik” powstał jako kryzysowe centrum solidarności i wsparcia w pierwszych dniach po inwazji Rosji na Ukrainę. Obecnie funkcjonuje jako otwarty, solidarny, wielojęzyczny i wielokulturowy dom kultury. W “Słoneczniku” uczymy się języków polskiego i ukraińskiego. Prowadzimy zbiórkę leków i przygotowujemy posiłki. Organizujemy warsztaty dla dzieci, działania edukacyjne, spotkania z artystkami i aktywistami. Poznajemy ukraińskę kulturę i sztukę. Dzielimy się historiami, doświadczeniami i umiejętnościami. Działa tu międzynarodowy think tank zajmujący się wojną informacyjną i współczesną geopolityką, widzianą z perspektywy Europy Wschodniej. Razem czekamy na lepsze czasy, wspierając się wzajemnie i poszukując odpowiedzi na pytanie o rolę instytucji sztuki w czasie wojny.

Inne wydarzenia z tego cyklu: