TEORIE NOWOCZESNOSCI €˜
Ranciere + Godard

Każdy wykład jest poświęcony pewnemu aspektowi artystycznej nowoczesności. Punktem wyjścia będzie zawsze konkretny tekst teoretyczny, idea, interpretacja, które zostaną skonfrontowane z praktyką artystyczną, najważniejszymi, przełomowymi dziełami sztuki nowoczesnej.

Pierwsze dwa wykłady poświęcone będą źródłom nowoczesności, samemu momentowi narodzin epoki; cztery następne - kilku sposobom jej ujmowania - w perspektywie psychoanalitycznej, dekonstrukcyjnej, postmodernistycznej oraz w szerszym ujęciu politycznego znaczenia sztuki.

Zobacz także: