Teheran
Site

Kolejne spotkanie z cyklu site- poświęconego, określonym geograficznymi parametrami (a czasami również dokładną datą) miejscom, które w inspirują czy też formatują produkcję artystyczną– dedykujemy Teheranowi.


Payam Sharifi, współtwórca kolektywu Slavs and Tatars, opowie o projekcie “79/89/09”, który stanowi wizualne i werbalne studium nad dwoma datami: 1979 i 1989. Pierwsza część skoncentrowana jest na analizie wydarzeń w Teheranie z 1979 roku. Irańska rewolucja, interpretowana jest czasami jako drugie najważniejsze zdarzenie XX wieku po Rewolucji Październikowej 1917 roku - w niezwykle silny sposób wpłynęła na globalny kontekst ideologiczny (konfrontacja islamu z nowoczesnością), jak i na sytuację regionalną (Bliski Wschód). Wychodząc od badań nad archiwami i dokumentami, Payam Sharifi zderza osobiste wspomnienia z politycznymi polemikami, konfrontując ze sobą takie zagadnienia jak złączone brwi, monoteizm, Beach Boys oraz lustrzane mozaiki.

Zobacz także: