Sztuka wobec transformacji
Oprowadzanie po wystawie „W sercu kraju”

  • Sztuka wobec transformacji
    Sanja Iveković, "W samo południe", 2009

Podczas oprowadzania zostaną omówione zarówno prace, które powstały na przełomie lat 80. i 90., jak i te, które komentują towarzyszące temu czasowi przemiany. Przyjrzymy się postawom, jakie przyjmowali twórcy wobec zjawiska kultury konsumpcyjnej.

Rok 1989 stał się rokiem przełomowym dla sytuacji w Polsce. Zmiany ustrojowe wpłynęły na dynamiczne przemiany społeczne i kulturowe. Tradycyjne wartości zostały w wielu przypadkach przedefiniowane, a transformacja dokonała się nie tylko w sferze ustrojowej, ale dotyczyła wszystkich aspektów życia. Polska z kraju leżącego daleko na wschodzie stawała się stopniowo jednym z pełnowartościowych członków zachodniego idiomu. Sztuki wizualne również musiały dostosować się i odpowiedzieć na nową rzeczywistość. Dzieła z kolekcji Muzeum będą również pretekstem do przedstawienia historii skandali artystycznych tego czasu. Zwiedzający zapoznają się także z podstawowymi terminami dotyczącymi sztuki lat 90. takimi jak sztuka krytyczna czy „Kowalnia”.

Po wystawie Martyna Listkowska – studentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, członek zarządu koła naukowego CZARNY KWADRAT IHS UW, w ramach działalności w kole organizowała konferencję naukową „Sztuka polska wobec przemian ustrojowych lat 90.”, która odbyła się wiosną 2013 roku pod patronatem CSW Zamek Ujazdowski.
 

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

12:00 Oprowadzanie Oblicza przemocyOprowadzanie po wystawie „W sercu kraju” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Na drugi rzut okaOprowadzanie po wystawie „W sercu kraju” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Globalizacja historii sztukiOprowadzanie po wystawie „W sercu kraju” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:00 Finisaż AlfabetPerformans Pauliny Ołowskiej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa