Sztuka, wieś, LGBT

  • Sztuka, wieś, LGBT

    Daniel Rycharski, "Tablica", 2016. Fot. Patrycja Wojtas

Spotkanie z cyklu „Punkty widzenia” w ramach wystawy „Daniel Rycharski. Strachy” poświęcone będzie zagadnieniom wsji, sztuki i społeczności LGBTQ+.

Daniel Rycharski w swojej twórczości otwiera przestrzeń dla osób nieheteronormatywnych, które nie mają wielu okazji do wypowiedzi w naszym kraju. Obracając się wokół tematów tożsamości, płci, seksualności, konstruuje język artystyczny, będący interpretacją sztuki queer i angażuje się w obronę osób ze środowisk LGBT, wyrzucanych poza nawias społeczności. W czasie trzeciego spotkania z cyklu “Punkty Widzenia”, zastanowimy się, czy istnieje możliwość zbudowania nowej wspólnoty, opartej na inkluzyjności, sprawiedliwości i otwartości?

U podstaw cyklu „Punkty widzenia. Oprowadzania międzypokoleniowe” leży pytanie, czy podobny sposób odbioru i rozumienia dzieł sztuki zależy od wieku. Sprawdzają to w praktyce dwie przewodniczki Muzeum, Bogna Stefańska i Jolanta Woch, przedstawicielki młodszego i starszego pokolenia. Na wystawie „Daniel rycharski. Strachy” przyglądać się będą wybranym pracom z perspektywy własnych zainteresowań, doświadczeń życiowych, wiedzy i odmiennych, właściwych każdemu z pokoleń, kodów kulturowych.

Spotkania zaplanowane są według następującego porządku:

22 lutego 2019
Co to jest wieś?

13 marca 2019
Wiara i tęcza

3 kwietnia 2019
Sztuka, wieś, LGBT

Bogna Stefańska

studentka Historii Sztuki na ASP w Warszawie, absolwentka katedry Projektowania Ubioru w Krakowie. Pracuje w polu kultury, obecnie jako opiekunka widzów i wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współdziałaczka Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Zainteresowana feministycznymi działaniami z pogranicza świata sztuki i aktywizmu.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.