…sztuka i kasety wideo
Sztuka wideo lat 90. XX wieku

  • …sztuka i kasety wideo
    kadr z filmu "Trouble Every Day", reż. Claire Denis, 2001

Filmoteka Muzeum zaprasza na piąte spotkanie z serii poświęconej historii filmów artystów polskich – wykład Dominika Kuryłka o dekadzie lat 90. XX wieku, kiedy to rozpowszechnienie techniki wideo pozwoliło artystom dotrzeć do sfer życia dotąd w sztuce nieeksponowanych lub zajmujących miejsce na obrzeżach popularnych nurtów. Z czasem te marginalne narracje okazały się ważnymi faktami w historii polskiej sztuki.

Do połowy lat 90. w Polsce miał miejsce proces podsumowywania działań na polu sztuki wideo prowadzonych intensywnie od lat 70., czemu towarzyszyło odnoszenie aktualnie realizowanych projektów do tradycji sztuki medialnej. Z drugiej strony kanoniczne dla dekady lat 90. prace artystów debiutujących w tym czasie odchodziły od analizy medium wideo na rzecz wykorzystania go do poruszania w nowy, oryginalny sposób aktualnych problemów ujawniających się po 1989 roku.

Dominik Kuryłek omówi konteksty i środowiska, w których w latach 90. powstawały istotne filmy polskich artystów, takich jak Paweł Althamer, Anna Janczyszyn, Zuzanna Janin, Katarzyna Kozyra, Dominik Lejman, Józef Robakowski, Piotr Wyrzykowski, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski, i inni. Po wykładzie zapraszamy na pokaz wybranych realizacji.

Dominik Kuryłek

Historyk i krytyk sztuki, kurator. Doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ. Pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Zobacz także: