Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana
Seminarium #3

  • Zdjęcie. Edukatorka Muzeum wyjaśnia coś grupie słuchaczy i słuchaczek.

Seminaria to spotkania, w ramach cyklu „Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana”. Podczas seminariów omawiamy tematy związane z niepełnosprawnością. Jest to zagadnienie, które dotyka wielu sfer życia i dotyczy nas wszystkich. Ma również wymiar polityczny, obywatelski, kontrkulturowy i artystyczny. Każde seminarium jest poświęcone innemu tematowi. Prowadzą je zaproszone badaczki i aktywistki z niepełnosprawnościami lub z kręgu osób sojuszniczych. Punktem wyjścia do dyskusji będą wybrane teksty lub wypowiedzi.

Kuratorki cyklu: Natalia Pamuła i Magda Szarota

Seminarium #3

Niepełnisprawność i płeć

Prowadzenie: Kamila Albin i Agnieszka Król

W trakcie seminarium porozmawiamy o pojęciu intersekcjonalności w odniesieniu do niepełnosprawności, a dokładniej zastanowimy się jak płeć i niepełnosprawności krzyżują się zarówno na poziomie strukturalnym jak i codziennych doświadczeń.
Porozmawiamy o korzeniach i założeniach feministycznych studiów o niepełnosprawności, o kwestiach na jakich koncentrują się dociekania feministek z niepełnosprawnością oraz o tym jak ten obszar studiów rozwija się w Polsce. Chcemy zwrócić uwagę na to, co rozważania i teorie produkowane w tym polu wnoszą do studiów o niepełnosprawności oraz gender studies, jakie nowe światło rzucają na kluczowe zagadnienia takie jak niezależne życie, opieka czy reprodukcja.
Ponadto, chcemy wspólnie zastanowić się, jakie są postulaty i obszary działania aktywistek z niepełnosprawnością w Polsce i poza nią by rozmontować ableizm. A także jakie wizje współdziałania w ramach ruchów społecznych – feministycznego, na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, queerowego etc. – wyłaniają się z ich działań.

ZAPISY: muzeumdostepne@artmuseum.pl lub nr 577 006 290

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Kultura bez barier” 

Kamila Albin – badaczka społeczna, trenerka, kobieta z niepełnosprawnością wzroku. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki realizuje projekt badawczy pt. „Aktywistki, liderki, (samo)-rzeczniczki. Doświadczenie aktywizmu w autobiograficznych narracjach kobiet z niepełnosprawnością w Polsce”. Autorka artykułów naukowych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności, m.in. „Joga w czasach zarazy – możliwości i wyzwania praktykowania jogi online przez osoby z dysfunkcją wzroku” oraz „Wcielić się nie znaczy zrozumieć. Krytyczna refleksja o symulacjach niepełnosprawności”

Agnieszka Król – socjolożka, jej zainteresowania koncentrują się wokół studiów o niepełnosprawności oraz socjologii płci i seksualności. Jej praca doktorska dotyczyła doświadczeń reprodukcyjnych kobiet z niepełnosprawnościami. Autorka książki „Reprodukcja a reżimy sprawności. O macierzyństwie, bezdzietności i niezależnym życiu kobiet z niepełnosprawnościami” (2022), oraz współautorka „Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce” (2017). Jest związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także współpracuje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka, m.in. współtworzy Disability, Sexuality and Rights Online Institute.
 

Inne wydarzenia z tego cyklu: