Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana
Seminarium #1

  • Zdjęcie. Grupa osób słucha wykładu w przestrzeni wystawowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Seminaria to spotkania, w ramach cyklu „Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana”. Podczas seminariów omawiamy tematy związane z niepełnosprawnością. Jest to zagadnienie, które dotyka wielu sfer życia i dotyczy nas wszystkich. Ma również wymiar polityczny, obywatelski, kontrkulturowy i artystyczny. Każde seminarium jest poświęcone innemu tematowi. Prowadzą je zaproszone badaczki i aktywistki z niepełnosprawnościami lub z kręgu osób sojuszniczych. Punktem wyjścia do dyskusji będą wybrane teksty lub wypowiedzi.

Kuratorki cyklu: Natalia Pamuła i Magda Szarota

Seminarium #1

(Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym: przy ul. Pańskiej 3 oraz na Zoomie)

„Emancypacja, niezależne życie i prawa człowieka. Czyli jak aktywiści i aktywistki z niepełnosprawnościami rewolucjonizują dyskurs o niepełnosprawności"

„Całe moje dorosłe życie spędziłem w instytucjach i zakładach pośród ludzi, którzy również żyją z ciężkimi i często postępującymi niepełnosprawnościami fizycznymi. (…) W tych okolicznościach pojawiają się najbardziej krytyczne pytania, które wymagają najbardziej radykalnych odpowiedzi.” (Paul Hunt, 1966).
Podczas seminarium weźmiemy na warsztat kilka kluczowych wypowiedzi autorstwa wybitnych aktywistów i aktywistek z niepełnosprawnościami – osób, które od lat 60. XX wieku zmieniają dehumanizujące i opresyjne praktyki dotyczące niepełnosprawności. Na wybranych przykładach prześledzimy w jakim zakresie ich praca znajduje odzwierciedlenie w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON, 2006 r. - ratyfikowana przez państwo polskie w 2012 r.), którą międzynarodowy ruch osób z niepełnosprawnościami uznaje za najważniejsze narzędzie służące zmianie społecznej w zakresie niepełnosprawności. Zastanowimy się również co robić by koncepcja niepełnosprawności ustanowiona przez KPON nie wytraciła swojego rewolucyjnego potencjału – na przykład w polskim kontekście.

Seminarium poprowadzi Magda Szarota.

ZAPISY: muzeumdostepne@artmuseum.pl lub nr 577 006 290

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Kultura bez barier".
 
 

Natalia Pamuła: badaczka i sojuszniczka osób z niepełnosprawnościami, pracowniczka Ośrodka Studiów Amerykańskich na UW, absolwentka SUNY Buffalo (USA). Specjalizuje się w kulturoznawczych studiach o niepełnosprawności. Autorka wielu tekstów na temat niepełnosprawności w polskiej kulturze i literaturze. Pracuje nad książką na temat niepełnosprawności w kulturze polskiej po roku 1989. Członkini kolektywu „Art. 6”.

Magda Szarota: badaczka studiów o niepełnosprawności, aktywistka na rzecz praw człowieka i fotografka. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk oraz Lancaster University (UK). Stypendystka m.in. Uniwersytetu Yale i Fundacji Kościuszkowskiej. Współzałożycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami (2004 r.). Współtworzy Humanity in Action Polska – nagradzaną organizację pozarządową, która jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła temat niepełnosprawności w kontekście aktywizmu na rzecz praw człowieka. Członkini komitetu sterującego Feminist Alliance for Rights/Center for Women’s Global Leadership przy Uniwersytecie Rutgers’a. Współautorka pierwszego alternatywnego raportu dla ONZ na temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce oraz członkini delegacji organizacji pozarządowych na posiedzeniu Komitetu ONZ w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w 2018 roku. Członkini kolektywu „Artykuł 6”. Autorka i współautorka artykułów, raportów oraz książek dotyczących niepełnosprawności, aktywizmu, praw człowieka.
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: