Strajk matek
Rozmowa z socjolożką Elżbietą Korolczuk i artystką Cecylią Malik

  • Strajk matek

    Kadr z filmu "Strajk matek", 2011, Szum TV i Think Tank Feministyczny

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na rozmowę wokół filmu „Strajk matek” z socjolożką Elżbietą Korolczuk i artystką Cecylią Malik.

Czy o matkach można mówić jako grupie wykluczonej? W kraju świadczenia 500+, Matki Boskiej i kultu macierzyństwa trudno uwierzyć, że to możliwe. W aktualnej sytuacji politycznej kwestie społeczne (dyskryminacja kobiet na rynku pracy, niska ściągalność alimentów) ścierają się z kulturowymi (nieliczne wystawy indywidualne kobiet, słabo widoczny wątek macierzyństwa jako doświadczenia w pracach artystek).

Współczesne matki są wkurzone. Nie chcą już podomki i odrzucają rolę Matki Polki –
chcą, aby traktowano je poważnie, a nie jako dodatek do dziecka. Dla swojej rodziny zrobią wszystko – pokazały to choćby kobiety z Wałbrzycha, które zdecydowały się na nielegalne zajęcie budynków.

„Strajk matek”, 2011, prod. Szum TV i Think Tank Feministyczny

Zobacz także: