Spacer w języku rosyjskim po wystawie
Прогулка по выставке с гидом на русском языке

  • Spacer w języku rosyjskim po wystawie

    fot. Getty Images Poland / Karol Serewis

Последний тур с экскурсоводом состоится 7 июня 2017 г. в 18:00 в Музее Современного Искусства в Варшаве (павильон „Музей на Висле”, Выбжеже Костюшковске 22).

Мы предлагаем Вам посетить выставку «Русалка пленит в твоем гербе».

Музей Современного Искусства в Варшаве открывает свое новое выставочное пространство выставкой «Русалка пленит в твоем гербе». Новая выставка это рассказ о культурных значениях символа Варшавы и его универсальности как материала для выстраивания современной городской идентичности.

Посетители нового павильона музея смогут увидеть как исторический материал – предметы искусства и артефакты, так и работы современных художников, вдохновленные мифологическим мотивом. Главной целью выставки является выявление силы, скрытой в символе русалки. Это первая обширная современная выставка рассказывающая о русалке, а так же совмещающая разные подходы к теме гибридности, национальной идентичности и мифологии.

На протяжении веков изображение русалки менялось столько раз, что едва ли единственной чертой объединяющей все эти изображения является ее двойственная природа: она одновременно человек и животное. Даже на варшавском средневековом гербе виднеется мужской образ: не то мужчина, не то крылатый дракон. И только лишь в начале XVIII века в варшавском гербе навсегда поселяется женщина-рыба. Выставка передает это разнообразие в эскизах Пабло Пикассо, коллажах британско-американской сурреалистки Пенни Слингер, картинах польской художницы Дороты Юрчак и работах многих других авторов.

Варшавская Русалка это символ, который объединяет непринужденно, позволяя не нарушить разнообразие взглядов.
Посещение выставки с экскурсоводом бесплатно.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza w środy na oprowadzania po bieżących wystawach w języku rosyjskim.

Pierwsze oprowadzanie odbędzie się w środę, 7 czerwca 2017 roku o godzinie 18:00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (pawilon Muzeum nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie 22). Zapraszamy na spacer z przewodnikiem po wystawie „Syrena herbem Twym zwodnicza”.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczyna działalność nad Wisłą wystawą pt. „Syrena herbem twym zwodnicza“. Jest to opowieść o kulturowych znaczeniach symbolu Warszawy i jego uniwersalności w kontekście tworzenia współczesnej tożsamości miejskiej.

Publiczność odwiedzająca nowo powstały pawilon Muzeum obejrzy połączenie materiału historycznego – dzieł sztuki i artefaktów – z twórczością współczesnych artystów inspirowaną mitologicznym motywem. Celem wystawy jest pokazanie i uruchomienie potencjału tkwiącego w symbolu syreny. Jest to pierwsza tak duża wystawa współcześnie traktująca o syrenie, łącząca różne podejścia do zagadnień hybrydowości, tożsamości narodowej i mitologii.

Na przestrzeni wieków wyobrażenia i przedstawienia syren są tak różnorodne, że właściwie jedyne, co mają ze sobą wspólnego, to dwoistą, hybrydyczną naturę: człowieka i zwierzęcia. Nawet warszawski herb z mroków średniowiecza wyłania się zaskakująco jako postać męska, pół człowiek, pół skrzydlaty smok, zaś wizerunek kobiety ryby jako herbu miasta utrwala się dopiero u progu XVIII wieku. Wystawa oddaje tę różnorodność. Syrenę prezentują m.in. szkice Pabla Picassa, kolaże brytyjsko-amerykańskiej surrealistki Penny Slinger czy obrazy Doroty Jurczak.

Warszawska syrena jest symbolem łączącym, który nie spaja na siłę, lecz organizuje wspólnotę, a równocześnie pozwala jej zachować różnorodność.

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem jest bezpłatne.
 

Zobacz także: