Spotkanie założycielskie Warszawskich Obywateli Kultury
WARSZAWA W BUDOWIE 3

  • Spotkanie założycielskie Warszawskich Obywateli Kultury

    Kongres Obywateli Kultury, maj 2011. fot. Bartosz Stawiwarski

Tworzysz? Organizujesz wydarzenia kulturalne? Prowadzisz działalność edukacyjną, bibliotekę, dom kultury, klubokawiarnię, teatr, galerię, muzeum?

A może po prostu jesteś odbiorcą kultury? Jeśli życie kulturalne Warszawy leży Ci na sercu – to jesteś Warszawskim Obywatelem Kultury.

Po to, by podnieść rangę kultury w codziennym życiu miasta, by nadać jej odpowiednią rolę w rozwoju Warszawy, po to, by wspólnie pracować nad lepszym dostępem do kultury dla mieszkańców – zawiązuje się ruch społeczny Warszawskich Obywateli Kultury, jednoczący indywidualnych mieszkańców stolicy, działaczy stołecznych organizacji pozarządowych, przedstawicieli prywatnych, samorządowych i narodowych placówek kulturalnych i edukacyjnych.

Warszawscy Obywatele Kultury to ruch nawiązujący do idei ogólnopolskiego ruchu Obywateli Kultury, ale skupiony na problemach stolicy i inicjowany wspólnie przez różne stołeczne środowiska ludzi kultury.

Proponowany program spotkania:

1. Przedstawienie idei ruchu Warszawskich Obywateli Kultury.

2. Przedstawienie Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020, pt. „Miasto Kultury i Obywateli” – dokumentu wypracowanego wspólnie przez władze miasta i stronę społeczną w toku długotrwałych konsultacji, który ma stać się podstawą dla nowej polityki kulturalnej w stolicy.

3. Propozycja wypracowania Warszawskiego Paktu dla Kultury, który służyć będzie dwóm zasadniczym celom: społecznej kontroli nad wdrażaniem Programu Rozwoju Kultury „Miasto Kultury i Obywateli” oraz dialogowi warszawskich środowisk kultury i władz samorządowych wszystkich szczebli.

4. Wypracowanie kolejnych celów Paktu, a także programu i struktury organizacyjnej Warszawskiego Kongresu Kultury, planowanego na styczeń 2012 roku, podczas którego odbędzie się podpisanie Paktu.

5. Propozycja sformułowania apelu do władz samorządowych o nie zmniejszanie nakładów na kulturę i edukację.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

PRZYJDŹ KONIECZNIE!

Grupa Inicjatywna Warszawskich Obywateli Kultury

Czytaj Program Rozwoju Kultury Do Roku 2020 „Miasto Kultury i Obywateli”

Inne wydarzenia z tego cyklu: