Spotkanie z Tomaszem Luterkiem, autorem książki „Reprywatyzacja – źródła problemu”

  • Spotkanie z Tomaszem Luterkiem, autorem książki \

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na spotkanie z Tomaszem Luterkiem w ramach ósmej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Będzie to rozmowa o Warszawie i reprywatyzacji, które zderzają się w sporach o odbudowę i budowę nowej tożsamości miasta, zainspirowana książką Tomasza Luterka „Reprywatyzacja – źródła problemu”. Tomasz Luterek, przytaczając liczne, nieraz zaskakujące przykłady i analizy, opowiada o źródłach problemu reprywatyzacji, uwzględnia możliwie szeroką optykę, pokazuje różne aspekty reprywatyzacji, wskazuje wartości nie tylko materialne, które należy uwzględnić przy analizowaniu zagadnienia. Reprywatyzacja to problem złożony zmuszający do odpowiedzi na fundamentalne pytania. Jaka jest tożsamość dzisiejszej Polski? W jaki sposób rozliczać się z przeszłością? Jakie wartości powinny być chronione?

Reprywatyzacja jako zjawisko wielopłaszczyznowe dotyka zagadnień z obszaru geopolityki, zderzenia doktryn politycznych, nacjonalizacji, przemian społecznych, politycznych, gospodarczych. Reprywatyzacja dotyka tak podstawowych problemów mieszkańców Warszawy jak prawo do lokalu mieszkalnego, szkoły, boiska. Nieuregulowanie problemu przyczynia się wreszcie do postępującej dewastacji historycznej zabudowy, czy utrudnia rozwój i wstrzymuje procesy inwestycyjne w śródmieściu stolicy.

Inne wydarzenia z tego cyklu: