Spotkanie z Kazimierą Szczuką
Prowadzi Marek Beylin

  • Spotkanie z Kazimierą Szczuką

    Fot. B. Stawiarski

W ramach cyklu dyskusji „Biografia, autobiografia, społeczeństwo” zapraszamy na kolejne spotkanie 21 kwietnia, tym razem z krytyczką literacką i działaczką feministyczną Kazimierą Szczuką. 

Będziemy rozmawiać o mówionej autobiografii Marii Janion, wydanej w dwóch (na razie) tomach jej rozmów z Kazimierą Szczuką: „Janion. Transe - traumy – transgresje. 1: Niedobre dziecię” oraz „Janion. Transe - traumy – transgresje. 2: Prof. Misia”, wydane w Krytyce Politycznej w 2013 i 2014 roku.

Fascynująca opowieść Janion o swym życiu i czasach, w jakich przyszło jej działać, prowadzona i niekiedy wymuszana przez Szczukę, daje obraz biografii jako projektu intelektualnego zmagania się z rzeczywistością. To ustawiczny performans duchowości, chcącej pochwycić świat, niegdyś za pomocą marksizmu, potem strukturalizmu, a w latach 80. - przez humanistykę pojętą jako działalność transgresyjna, ukazująca nieobecne głosy i wątki w kulturze. Zwłaszcza „transgresje” Janion są dla naszej rozmowy ważne, bo w owych latach stawiały ją w kontrze do dominujących i grubych podziałów rzeczywistości: na zjednoczony naród przeciw władzy.

Porozmawiamy ze Szczuką nie tylko o publicznych i intelektualnych zaangażowaniach Janion, o jej widzeniu zbiorowości i postawie emancypacyjnej. Zajmiemy się też tym, jak kształtowała się ta autobiografia będąca po części biografią formowaną przez spojrzenie rozmówczyni. 

Następne spotkania w cyklu „Biografia, autobiografia, społeczeństwo”:
28 kwietnia - z Weroniką Szczawińską
7 maja - z Barbarą Wysocką 

Inne wydarzenia z tego cyklu: