Spotkanie z Grzegorzem Królikiewiczem
Re:Forma. Między kinem a sztuką

  • Spotkanie z Grzegorzem Królikiewiczem

    Bartek Materka, „Grzegorz Królikiewicz”, 2010, okładka książki

Projekcja filmu Wieczne pretensje (1974); Analiza autorska filmu dokonana przez Grzegorza Królikiewicza; Rozmowa Grzegorza Królikiewicza i Piotra Mareckiego poświęcona książce: Grzegorz Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości (wywiad rzeka z Piotrem Mareckim i Piotrem Kletowskim).

Grzegorz Królikiewicz to najbardziej radykalny formalnie reżyser polskiego kina. To twórca konsekwentnie uprawiający własną teorię kina, której jego filmy są wizualizacją i manifestacją. To twórca, który jako jedyny dokonał fuzji kina awangardowego z kinematograficznym mejnstrimem. W ramach spotkania w Muzeum Królikiewicz dokona analizy swojego filmu Wieczne Pretensje, jednego z najbardziej oryginalnych dzieł usytuowanych na styku sztuki współczesnej i kinematografii. W filmie tym brawurowe rozwiązania formalne Królikiewicza spotykają się z dziełami sztuki Zbigniewa Warpechowskiego powstałymi specjalnie do tego filmu i istniejącymi tylko podczas jego projekcji. Film ten kręcony w przeważającej części w galerii sztuki współczesnej (BWA Awangarda), którego scenografia jest zarazem wystawą, pozostaje wciąż niedościgłym wzorem dla wielu twórców poruszających się pomiędzy kinem a sztuką obecnie.

Po projekcji filmu Wieczne Pretensje i jego analizie dokonanej przez Królikiewicza odbędzie się rozmowa pomiędzy Królikiewiczem a Piotrem Mareckim poświęcona książce: Grzegorz Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości (wywiad rzeka z Piotrem Mareckim i Piotrem Kletowskim).

Wywiad-rzeka (około pięćdziesięciu godzin rozmowy!) z mistrzem polskiego kina Grzegorzem Królikiewiczem, autorem najbardziej oryginalnej w rodzimej kinematografii koncepcji języka filmowego. O filmach, widowiskach telewizyjnych, pracach wideo, teorii, formie, awangardzie, przestrzeni poza kadrem, demokratycznej inscenizacji, „białym szumie”, kinie pozawerbalnym, metodzie prowadzenia aktorów, współpracy z artystami sztuk wizualnych. O niezrealizowanych projektach, polityce, filozofii, historii, historiozofii, religii, mistyce i Bogu. Autorskie „kto był kim” w okresie PRL-u, barwne opowieści o Zbigniewie Rybczyńskim, Bogdanie Dziworskim, Zbigniewie Warpechowskim, Beacie Tyszkiewicz, Olgierdzie Łukaszewiczu i Franciszku Trzeciaku. Ale przede wszystkim narracja o artyście poszukującym wewnętrznej wolności w świecie programowego zniewolenia.

Zobacz także: