Sąsiedzi. Otwarcie wystawy
Сусіди. Відкриття виставки

  • Sąsiedzi. Otwarcie wystawy

    Pawilon Cepelii na zdjęciu z cyklu "Neony w Warszawie", 1971, fot. Grażyna Rutowska. Z archwium Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na otwarcie wystawy w ramach 10. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE, która odbędzie się w dawnym pawilonie Cepelii na zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.

[Текст українською мовою нижче]

Wystawa “Sąsiedzi” stanowi próbę refleksji zarówno nad szeroko rozumianym pojęciem sąsiedztwa, jak i nad relacjami na linii Warszawa-Kijów. Kuratorzy z kijowskiego kolektywu Centrum Badań nad Kulturą Wizualną starają się uchwycić obraz dzisiejszych stosunków polsko-ukraińskich, a także ukazać różnorodne znaczenia kształtujące się wokół tematu sąsiedzkości. Relację pomiędzy miastami traktują jako jeden z możliwych punktów wyjścia dla zrozumienia szerszych procesów globalnych, takich jak migracja, nasilenie nastrojów nacjonalistycznych czy konflikty tożsamościowe.

Wystawa festiwalowa jest próbą przyjrzenia się idei sąsiedztwa z punktu widzenia migrantów, pracowników i innych mieszkańców Warszawy przybyłych zza wschodniej granicy. Ich doświadczenie znajduje wyraz w pracach artystycznych stanowiących główne medium tegorocznej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Celem podkreślenia sąsiedzkiego wymiaru festiwalu w Kijowie również odbyła się seria wydarzeń towarzyszących, ujętych pod wspólnym hasłem „Urbanistyki w stanie wyjątkowym”.

Ekspozycja w Warszawie może być natomiast czytana jako głos na temat różnorodnych postaw artystycznych na Ukrainie (i twórców do niej się odnoszących). Tamtejsza sztuka na bieżąco tworzy obrazy procesów społecznych, wywołanych rozczarowaniem obecną sytuacją: hybrydowym konfliktem z Rosją, jak również polityką dekomunizacyjną i przejmowaniem przestrzeni publicznej przez skrajnie nacjonalistyczne ruchy. Te ostatnie zjawiska, obecne również w Polsce, zostaną ujęte w szerszej perspektywie.

Na wystawie poruszone zostaną również zagadnienia, stanowiące część zbiorowego doświadczenia każdego Europejczyka: migracje uwarunkowane wojną i sytuacja imigrantów na rynku pracy, a także, związana z polityką i przemianami społecznymi, walka o pamięć historyczną oraz o przestrzeń publiczną. Instalacje, rysunki i wideo, prezentujące te tematy, zaprezentowane zostaną w powojennym modernistycznym budynku, który niegdyś w całości stanowił pawilon Cepelii – odniesienie to trudnego dziedzictwa socmodernizmu, obecnego w obydwu krajach, będzie zatem równie istotne.

Po wernisażu zapraszamy na imprezę otwierającą „Czy będziesz moim sąsiadem?” w barStudio, plac Defilad 1, godz. 21:30.

Kuratorzy

Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (w składzie: Anna Kraweć, Justyna Krawczuk, Ołeksij Radynski, Rusłana Kozijenko, Serhij Kłymko, Wasyl Czerepanyn, Natalia Heszeweć, Oksana Briuchowecka, Hanna Cyba).

Artyści

Babi Badalov, Oksana Briuchowecka, Ołeksandr Burłaka, Ołeksij Bykow, Dawid Cziczkan, Phil Collins, Ksenia Hnyłycka, Nikita Kadan, Taras Kamiennoj, Gal Kirn i Fokus Grupa, Dana Kosmina, Marginal Act, Marina Napruszkina, Walentyna Petrowa, Aleka Polis, Serhij Popow i Mykoła Ridnyj, Oliver Ressler, Santiago Sierra, Anna Sorokowaja, Hito Steyerl, Łukasz Surowiec we współpracy z Martą Romankiw i Ołeksandrą Owsianikową, TV Kryzys, Piotr Wysocki, Alina Jakubenko, Florian Jurijew, Artur Żmijewski.

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на відкриття виставки в рамках 10-го фестивалю «Варшава будується», який відбудеться в павільйоні Цепел’ї на перетині вулиці Маршалковська та Алеї Єрозолимських.

Виставка «Сусіди» - це спроба задуматися над питанням сусідства у широкому розумінні, а також над відносинами на лінії Варшава - Київ. Куратори Центру візуальної культури в Києві намагаються показати образ сьогоднішніх польсько-українських відносин, а також різноманітні значення, сформовані навколо теми сусідства. Вони розглядають відносини поміж містами як одну з можливих початкових точок для розуміння глобальних процесів, таких як міграція, посилення націоналістичних настроїв чи конфлікти ідентичності.

Фестивальна виставка - це спроба поглянути на ідею сусідства в сучасному місті, яка в результаті економічно чи політично обумовленої міграції стає одним з основних питань, які необхідно переосмислити. Різноманітний досвід співбуття в новому контексті, який поділяють і сезонні працівники, і інші мігранти, є відправною точкою в мистецьких творах, що є основним медіумом цьогорічного фестивалю «Варшава будується». Для підкреслення сусідского аспекту фестивалю у Києві також організовано ряд супровідних заходів, проведених під загальним лозунгом «Містобудування надзвичайного стану».

Виставку у Варшаві можна також розглядати як сукупність різноманітних художніх поглядів, які на регулярній основі рeагують на соціальні процеси, що актуалізуються завдяки присутності нових сусідів. Компонентом цих голосів є також вислови про ситуацію в Україні, викликані розчаруванням у політиці, збройним конфліктом, а також прискореною політикою декомунізації та процвітанням націоналістичних рухів. Ці останні процеси, присутні також в Польщі, перетворюються на сусідські відносини у масштабах країн.

На виставці будуть розглянуті питання, які є частиною колективного досвіду кожної європейської країни: міграції, пов'язані з війною, ситуація мігрантів на ринку праці, а також пов'язана з політикою та соціальними змінами боротьба за історичну пам'ять та громадський простір. Інсталяції, графіки та відеоматеріали, що представлятимуть ці теми, будуть продемонстровані в післявоєнному будинку модерністської доби, який колись був павільйоном Цепел’ї - посилання на непросту спадщину соцмодернізму, що існує в обох країнах, буде так само важливим.

Після вернісажу запрошуємо на подію-відкриття «Чи ви будете моїм сусідом?» у barStudio, Plac Defilad (площа Дефіляд) 1, година 21.30.

Куратори

Центр візуальної культури в Києві (до складу якого входять: Анна Кравець, Юстина Кравчук, Олексій Радинський, Руслана Козієнко, Сергій Климко, Василь Черепанин, Наталія Нешевець, Оксана Брюховецька, Ганна Циба).

Художники

Бабі Бадалов, Оксана Брюховецька, Олександр Бурлака, Олексій Биков, Давид Чічкан, Філ Коллінз (Phil Collins), Нікіта Кадан, Тарас Каменной, Галь Кірн і Фокус-груп (Gal Kirn i Fokus Grupa), Дана Косміна, Marginal Act, Марина Напрушкіна, Валентина Петрова, Алека Поліс, Сергій Попов та Микола Рідний, Олівер Ресслер (Oliver Ressler), Сантьяґо Сьєрра (Santiago Sierra), Анна Сороковая, Хіто Штеєрл (Hito Steyerl), Лукаш Суровєц у співпраці з Мартою Романків та Олександрою Овсянніковою, TV Kryzys, Пйотр Висоцький, Аліна Якубенко, Флоріан Юр’єв, Артур Жмієвський.

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
12:30 Warsztaty Pomniki dla przyszłości. Działania rodzinne Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Sąsiedzi”Кураторська екскурсія фестивальною виставкою «Сусіди» Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
16:00 Spotkanie WARSZAWA W BUDOWIE 10 w Kijowie. Spotkanie wokół projektu i pokaz filmu«Варшава в будові 10» у Києві. Зустріч навколо проекту та фільм-скринінг MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Sąsiedzi” Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
18:00 Dyskusja Drzwi w drzwi. Dyskusja o wystawie „Sąsiedzi”«Двері в двері». Дискусія на теми фестивальної виставки MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
08:00 Performans „Rosa Rotes”. Performans Aleki Polis«Rosa Rotes» Перформанс Алеки Поліс Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Sąsiedzi”. Popołudnie w Muzeum Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie „Sąsiedzi” Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
14:00 Spotkanie Dojrzali Wspaniali zapraszają na wspólne oglądanie wystaw Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa