Ruchy protestu w Rosji i nowe media

  • Ruchy protestu w Rosji i nowe media

    Ruchy protestu w Rosji i nowe media

Muzeum zaprasza na spotkanie pt. „Ruchy protestu w Rosji i nowe media” współorganizowane przez Zespół Analizy Ruchów Społecznych i Centrum Cyfrowe.

Kim są i czego chcą uczestnicy protestów? Czy protesty są przejawem istotnej zmiany rosyjskiego społeczeńtwa? Na ile zmiana społeczna może być faktycznie zaczątkiem zmian politycznych w Rosji?
W spotkaniu udział wezmą: Alexander Bikbov - jeden z czołowych rosyjskich socjoloów młodego pokolenia (Uniwersytet Moskiewski), Łukasz Jurczyszyn (ZARS) oraz badacze z Centrum Cyfrowego.

Podczas spotkania Alexander Bikbov podzieli się wynikami najnowszych badań terenowych w środowisku protestujących obywateli Rosji, którzy, począwszy od grudnia 2011, wyrażają masowo swój sprzeciw wobec nieprawidłowości systemu władzy w ich państwie. Materiał został zebrany na protestach w Moskwie, Sankt Petersburgu, Saratowie a nawet w Paryżu.

Kontekst powyborczych mobilizacji zostanie porównany z innymi współczesnymi, masowymi mobilizacjami rosyjskiej młodzieży, w tym antyrasistowskiej i ultranacjonalistycznej. Dodatkowo szczególnym tematem panelu będzie rola nowych mediów nie tylko z punktu widzenia ich użycia w rosyjskich protestach, ale również w kontekście szerszym, jako forma ekspresji grupowych praktyk i emocji współczesnej młodzieży.

Alexander Bikbov, socjolog z Uniwersytetu Moskiewskiego, badacz zrzeszony z paryskim Centrum Maurice Halbwachs, jest członkiem tzw. Niezależnej Inicjatywy Badawczej, skupiającej rosyjskich specjalistów różnych nauk społecznychm, którzy postanowli przyjrzeć się bliżej powyborczym protestom w Rosji.

Łukasz Jurczyszyn, socjolog, przez rok prowadził badania terenowe w Moskwie, St Petersburgu, Kondopodze i Niżnym Nowogrodzie. Jest adiunktem na Wydziale Socjologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Należy do Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych, jak i Centrum Badań Wschodnich również w Paryżu. Jeden z założycieli Zespołu Analizy Ruchów Społecznych. Jego badania skupiają się na współczesnych konfliktach i ruchach społecznych, rasizmie i nacjonalizmie w sieci i poza nią.

Centrum Cyfrowe - Centrum Cyfrowe Projekt Polska to think-and-do-tank zrzeszający ekspertów zajmujących się społeczeństwem cyfrowym w Polsce, szczególnie zainteresowanych cyfrowym wymiarem spraw publicznych. Centrum opublikowało niedawno głośny raport ‘Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści’, który stawia pod znakiem zapytania obraz świata kultury niszczonego przez ‘piratów’ poprzez nielegalne ściąganie i kopiowanie muzyki, filmów i książek.

(spotkanie w języku angielskim)

Zobacz także: