Różnicując kanon. Feminizm, marksizm i psychoanaliza w teorii sztuki Griseldy Pollock
Wykład dr Ewy Majewskiej

  • Różnicując kanon. Feminizm, marksizm i psychoanaliza w teorii sztuki Griseldy Pollock
    Krzysztof M. Bednarski, „Portret Karola Marksa”, 1978

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Marksizm i sztuka”, poświęcony teoriom wybitnej badaczki Griseldy Pollock.

Analizując seksistowskie uwikłanie teorii i praktyki sztuki oraz poszukując narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu kobiet z obszaru kultury, Griselda Pollock wskazuje, że to, co Heidi Hartmann nazwała „nieszczęśliwym małżeństwem feminizmu i marksizmu” należy przezwyciężyć, tak by udział w kulturze był wolny od nierówności i opresji, zaś jego analiza – krytyczna.

W książce „Vision and Difference. Feminity, Feminism and the Histories of Art” Pollock próbuje włączyć kategorię produkcji do badania historii sztuki i połączyć krytyczne narzędzia feminizmu i marksizmu tak, by w historii sztuki możliwe było nie tylko sensowne badanie kanonu, obecności i nieobecności kobiet, ale również wyjaśnianie takich zjawisk, jak reprodukcja, ideologia czy opór. Czerpiąc inspirację z L. Nochlin, K. Millet, V. Woolf, L. Althussera, T. J. Clarka, B. Brechta i innych autorek oraz autorów, Pollock nie chce nas już przekonać „żebyły” wybitne artystki, ale buduje taką teorię kulturowej reprodukcji nierówności, w której wykluczenie kobiet stanowi jeden z elementów, przejawiając się również w sztuce. W takim ujęciu krytyka fetyszyzmu towarowego w świecie sztuki zostaje wzbogacona o krytykę uprzedmiotowienia, alienacji i wyzysku kobiet, zaś sztuka i teoria feministyczna – potraktowane jako narzędzia do jej zniesienia.
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: